Pozicování webových stránek

  Chcete být první na Googlu?
  Zjistěte, jak na to, během bezplatné konzultace s SEO analytikem. Zanechte kontakt a domluvte si schůzku.
  Odesílání

  Co je pozicování, s čím souvisí a jak funguje?

  Pozicování je proces skládající se z mnoha různých činností prováděných na webu i mimo něj, který má zvýšit jeho viditelnost ve výsledcích vyhledávání. Tento termín byl poprvé použit v 60. letech 20. století. Ptáte se, jak je to možné? Ostatně internetové vyhledávače ještě neexistovaly. Pravda, v té době se termín pozicování používal v jiném kontextu. Šlo o zvýšení popularity a celkové utváření image značky na trhu. Jinými slovy, termín odkazoval na získání výhody oproti konkurenčním společnostem na mnoha různých úrovních. Dnes, kdy marketingové aktivity probíhají převážně na internetu, má pozicování trochu jinou definici, ale myšlenka je podobná – značka a web musí získat výhodu nad ostatními, aby zaujaly potenciální zákazníky.

  Co je pozicování webu?

  Pozicování webu se skládá z mnoha různých činností, ale klíčové je přizpůsobit web požadavkům vyhledávače. Pouze takové stránky mají šanci, že se objeví vysoko ve výsledcích vyhledávání. Tento složitý a dlouhodobý proces se skládá mimo jiné z technické optimalizace webu, výběru vhodných klíčových slov, tvorby kvalitního obsahu webu a získávání cenných odkazů z externích webů. Jak vidíte, pozicování je činnost vykonávaná jak na webu, tak v jiných oblastech na internetu. Cílem všech těchto aktivit je zvýšit viditelnost webu, tedy dostat jej na nejvyšší pozici ve výsledcích vyhledávání s co největším počtem klíčových slov. V minulosti se majitelé webových stránek zaměřovali především na přizpůsobení se požadavkům robotů vyhledávačů, ale nyní je stejně důležitá hodnota pro uživatele, tedy lidi. Je nemožné zlepšit viditelnost webové stránky, pokud nebude přinášet uživatelům internetu žádnou hodnotu. Pamatujte, že cílem vašeho webu je dosahovat nejen cílů firmy, ale také cílů potenciálních zákazníků. Každý uživatel navštíví web s konkrétním záměrem – pomozte svému odběrateli dosáhnout svého cíle a stanou se nejziskovějšími zákazníky.

  Jak funguje pozicování webu? Mechanismus fungování internetových vyhledávačů

  Abyste pochopili, jak funguje určování polohy a jak zlepšit viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání, musíte nejprve porozumět tomu, jak funguje vyhledávač. Nejpopulárnější vyhledávač na světě, Google, prochází třemi fázemi, aby uživateli poskytl přesnou a hodnotnou odpověď v podobě stránky. Jsou to:

  • Skenování – je proces, který prohledává web a nachází nové služby. Každou webovou stránku časem najdou roboti Google, ale vyplatí se zrychlit. To lze provést například přidáním webu do nástroje Google Search Console nebo vytvořením a odesláním souboru mapy webu (důležité především pro velké weby, např. internetové obchody).
  • Indexace – druhou fází je indexace, tedy kontrola obsahu webových stránek, které byly detekovány při kontrole. V této fázi indexační boti ve vyhledávači Google analyzují obsah jednotlivých podstránek a kontrolují jejich shodu s požadavky vyhledávače. Ověřují, do jaké míry je web optimalizován z hlediska hodnotících faktorů, zda je hodnotný a zda je důvěryhodný. O tom posledním svědčí mj. počet odkazů z hodnotných stránek. Kromě toho se roboti také snaží porozumět předmětu daného webu, aby jej pak přesně přiřadili záměrům uživatelů.
  • Zobrazení výsledků – Toto je poslední fáze, kterou vyhledávač prochází, aby uživateli zobrazil nejrelevantnější výsledky. Algoritmus Google přiřazuje výsledky vyhledávání záměrům uživatele internetu na základě klíčových slov. Kromě relevance je však důležitá i kvalita webu a zmíněná hodnota pro uživatele. V této fázi je vytvořeno řazení výsledků vyhledávání do jednotlivých klíčových frází.

  Ke kterému vyhledávači by měla být přiřazena pozice webu?

  Ne nadarmo je mechanismus fungování vyhledávačů probírán na příkladu Google – jde o nejpopulárnější web na světě, který katalogizuje a zpřístupňuje informace prostřednictvím internetu. V mnoha zemích je Google na prvním místě žebříčku nejoblíbenějších vyhledávačů a nejinak je tomu i v Polsku. Přes 95 % uživatelů internetu používá tento vyhledávač. Pozicování webových stránek v Polsku by proto mělo být vždy prováděno v Googlu. Pokud chcete oslovit zahraniční zákazníky a máte zájem zvýšit viditelnost svého webu v jiné zemi, měli byste si ověřit, jaký vyhledávač vaši potenciální odběratelé používají.

  Každého majitele webu, než se rozhodne o pozicování, zajímá, zda bude taková strategie vůbec zisková. To není překvapivé a dokonce se to doporučuje. Každá marketingová aktivita by měla být důkladně promyšlena a analyzována z hlediska efektivity a nákladů na realizaci. Zajímá vás, zda bude taková strategie fungovat pro váš web a povahu vašeho podnikání? Za zmínku stojí, že pozicování je považováno za jednu z nejúčinnějších metod získávání zákazníků na internetu a také za základ marketingových aktivit. Nejlepší je však dozvědět se o výhodách, kterých lze v procesu pozicování a zvyšování viditelnosti ve výsledcích vyhledávání Google dosáhnout, a také o nákladech, které bude nutné vynaložit, a na základě toho se rozhodnout. To, že je pozicování webu jednou z nejlepších marketingových strategií, vám asi nic neříká a také vás nepřesvědčí investovat do aktivit SEO agentury. K rozhodnutí potřebujete konkrétní věci. Největší výhody služby pozicování webových stránek jsou uvedeny níže.

  Vysoká pozice ve výsledcích vyhledávání Google

  Hlavním cílem všech aktivit zaměřených na pozicování stránek na Google je zlepšit pozici ve výsledcích vyhledávání a nejlépe – dostat se na první místo v seznamu. To je jedna z největších výhod této strategie. Po správně provedeném procesu bude web viditelný ve vyhledávací síti Google na webu SERP (z ang. j. Search Engine Results Page). Proč je to tak důležité? Ukazuje se, že společnosti, které v dnešní době nemají vlastní webové stránky, pro většinu spotřebitelů prostě neexistují. Je to proto, že naše nákupní cesta nyní začíná ve vyhledávači. Bohužel ani ten nejprofesionálnější a nejvýkonnější web nesplní svůj úkol, pokud se na něj uživatelé nedostanou. Chcete se zviditelnit svým potenciálním zákazníkům? Vsaďte na komplexní pozicování webu.

  Vyšší provoz na webu

  Další výhoda procesu pozicování stránky, tedy větší návštěvnost na stránce, vyplývá z předchozího. Čím vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání pro mnoho různých klíčových slov, tím větší je šance na návštěvnost vašich stránek. Statistiky návštěvnosti jsou pro úspěch vašeho podnikání nanejvýš důležité. Pamatujte, že vysoká návštěvnost vám dává větší šanci na získání nových zákazníků. Pokud vaše stránky nikdo nenavštíví, pravděpodobnost, že někdo využije vašich služeb nebo koupí váš produkt, bude velmi malá.

  Vyšší konverzní poměr

  Konverzní poměr je ukazatel, který vám říká, kolik akcí bylo provedeno v rámci webu, internetového obchodu nebo jiného digitálního produktu. Konverze je jedním z nejdůležitějších části digitálního marketingu. Je to především její počet, který rozhoduje o úspěšnosti marketingových aktivit. Pozicování umožňuje zvýšit viditelnost webu, přičemž viditelnost vede ke zvýšení návštěvnosti, což zase dává větší šanci na konverzi. Jinými slovy, pozicováním svého webu zlepšíte svůj konverzní poměr. V internetovém obchodě se bude jednat o dokončené transakce, na informační stránce to může být například odeslání poptávky nebo přihlášení do mailing listu.

  Větší uznání značky

  Díky viditelnosti stránky ve výsledcích vyhledávání je společnost lépe rozpoznatelná. I když návštěvník vaši stránku nenavštíví, je pravděpodobné, že si ji zapamatuje. Možná až příště bude nakupovat, vzpomene si na vaši značku?

  Profesionální image společnosti

  Weby přítomné v TOP10 ve výsledcích vyhledávání jsou vnímány jako profesionálnější a důvěryhodnější. Mnoho uživatelů si je vědomo skutečnosti, že vyhledávač Google umísťuje na takto vysoká místa pouze ty webové stránky, které si to zaslouží (v souladu s hodnotícími faktory a hodnotou pro příjemce). Někteří se navíc domnívají, že společnost, která investuje do pozicování a spolupráce se SEO agenturou, je spolehlivá a ke každému úkolu přistupuje opatrně. Chcete, aby potenciální zákazníci měli takový názor na vaši značku? Víte, co dělat.

  Kolik stojí pozicování?

  Dobře, pozicování může firmě přinést spoustu výhod, ale za jakou cenu? Kolik stojí zvýšení viditelnosti vašeho webu a umístění na první stránce s výsledky vyhledávání? Tuto otázku si klade každý podnikatel a majitel webu, který hodlá začít své dobrodružství se SEO. Bohužel na ně neexistuje žádná konkrétní odpověď. Vše závisí na velikosti webu (čím více podstránek, tím dražší bude pozicování), oblíbenosti oboru, počtu klíčových slov, na která se chce firma zviditelnit, a také aktuální situaci webové stránky. Co je třeba mít na paměti, je, že zvyšování vaší viditelnosti je dlouhý proces, takže musíte být připraveni na průběžné měsíční náklady. Cena za pozicování je v průměru 1 000-3 000 PLN čistého měsíčně. Některé firmy však musí na činnost agentury vynaložit i několik desítek tisíc zlotých měsíčně.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Klíčové fráze a pozicování

  Bez nich by umístění nemělo smysl. Jsou základem celé strategie a pojítkem mezi dotazy uživatelů internetu a obsahem na webu. Díky nim dokáže vyhledávač Google tak přesně přiřadit výsledky k záměrům uživatelů. Jedná se samozřejmě o klíčové fráze, tedy slova související s předmětem daného webu. Aby byl pozicování webových stránek efektivní, měl by být jejich obsah, stejně jako některé další prvky, optimalizován na fráze, které nejlépe odpovídají záměrům potenciálních příjemců. To, jaká klíčová slova zvolíte, ovlivní vaši návštěvnost, její kvalitu a také konverzní poměr. Příklady klíčových slov pro Anglická jazyková škola jsou:

  • výuka anglického jazyka,
  • angličtina výuka jazyka,
  • škola anglického jazyka.

  Co to znamená, že obsah na webu a další prvky by měly být optimalizovány pro klíčové fráze? Smyslem je nasytit jimi texty a mj. nadpisy, URL adresy, ALT atributy obrazových souborů a metadata, tedy názvy a popisy podstránek.
  e uživatelů

  Záměr uživatele je v podstatě důvodem, proč spustí vyhledávač a zadá danou frázi. Toto je extrémně důležitý aspekt v procesu určování pozice webových stránek, protože úspěch SEO kampaně závisí na přizpůsobení se záměrům uživatele. Představte si, že na svém webu používáte klíčové fráze, které generují návštěvnost, ale ne přesně takovou, jak byste chtěli, tedy prostě bezcennou. Pokud jsou slova špatná, váš web navštíví lidé, kteří se o to, co nabízíte, úplně nezajímají. To znamená vysokou návštěvnost, ale nízkou míru konverze. Existují čtyři hlavní typy záměru uživatele:

  • nakupování (ochota nakoupit),
  • informační (ochota přečíst si informace, najít odpověď na otázku),
  • navigační (ochota najít konkrétní web nebo značku),

  komerční (touha najít informace, které pomohou při rozhodování o nákupu; uživatel je téměř přesvědčen o koupi).
  Pokud chcete dosáhnout efektivního pozicování webu, musíte volit fráze, které odpovídají záměrům uživatelů – těch, které k sobě chcete přitáhnout. Například pro internetové obchody budou nejdůležitější klíčová slova související se záměrem nákupu. Pro zvýšení viditelnosti vašeho blogu se však vyplatí používat informační fráze.

  Long-tail fráze a pozicování internetových stránek

  Long-tail klíčové fráze, tzn. long tail fráze se skládají z pár slov a mnohem přesněji popisují záměr uživatele, např. pánská zimní bunda adidas. Když uživatel internetu zadá frázi tohoto typu, je možné přesně určit, co na webu aktuálně hledá. V případě výše uvedeného příkladu je 99% jistota, že uživatel je přesvědčen o koupi zimní bundy Adidas. To znamená, že pomocí long tail klíčových frází v procesu SEO můžete přilákat přesvědčené uživatele ke koupi. To je důvod, proč longtailové fráze generují hodnotný provoz, tedy provoz, který vede ke konverzi. Na rozdíl od obecných slov, kupř. Zimní bunda long tail fráze mají velmi nízký průměrný počet vyhledávání. To však absolutně neznamená, že jsou bezcenné. Nižší objem vyhledávání také znamená menší konkurenci. To znamená, že pozicování tohoto typu fráze je jednodušší, levnější a výsledky vidíte rychleji.

  Co je to marketingový trychtýř a jak je důležitá pro pozicování webu?

  Marketingový trychtýř je cesta, kterou se spotřebitel ubírá. Dělí se na několik stupňů a v každé fázi se počet spotřebitelů snižuje, odtud název „trychtýř“ (široký nahoře, úzký dole). V každé fázi nákupní cesty by firma měla využívat trochu jiné marketingové aktivity.
  Nejprve musíte upoutat pozornost spotřebitelů a dát jim vědět, že vaše značka existuje. Dalším krokem je vzbudit zájem, což je ukázat, že společnost má něco, co spotřebitel potřebuje. Dalším krokem je vybuzení touhy – ukázat potenciálnímu zákazníkovi, že to, co firma nabízí, je to nejlepší a pomůže mu to řešit problémy a reagovat na jeho potřeby. Poslední fází, tedy nejužší částí prodejní cesty, jsou spotřebitelé, kteří jsou přesvědčeni o koupi.

  Co má prodejní cesta společného s procesem optimalizace webu a dlouhými klíčovými frázemi? V každé fázi nákupní cesty by společnost neměla používat pouze různé propagační aktivity, ale také používat další klíčová slova. Jak už víte, long tail fráze přitahují přesvědčené kupce – ty na samém konci cesty. Využijete je například v internetovém obchodě.

  Je však třeba mít na paměti, že ne vždy je cílem společnosti generovat tržby přímo. Někdy jsou aktivity zaměřeny na budování povědomí o značce nebo vzbuzení důvěry potenciálních příjemců. V tomto případě jsou akce cílené na lidi na začátku cesty, takže při optimalizaci stránky by měla být použita jiná klíčová slova.

  Vyplatí se zaměřit na pozicování webu na longtailové fráze?

  Jak již bylo zmíněno, long tail klíčové fráze se vyznačují nízkým objemem vyhledávání. To znamená, že malé množství uživatelů internetu je používá k vyhledávání na webu. Je pozicování s využitím longtailových frází vůbec ziskové? Odpověď zní: ano, ale ne ve všech případech. Fráze, které přesně definují záměry uživatele, jsou účinné při generování konverzí, ale nepřitahují na stránku mnoho lidí. Proto je nepravděpodobné, že budou pracovat v image kampaní, např. zaměřených na zvýšení povědomí o značce. Pro internetový obchod, jehož majitel chce zvýšit tržby, však poslouží perfektně. Stojí za zmínku, že v mnoha případech je výhodnější pozicování pro několik desítek frází s nízkým objemem vyhledávání než pro několik nebo několik desítek obecných klíčových slov.

  Co ovlivňuje pozicování internetové stránky?

  Víte, proč je tak těžké umístit se vysoko ve výsledcích vyhledávání Google? Protože umístění v žebříčku závisí na mnoha faktorech, co víc – některé z nich jsou mimo naši kontrolu. Níže jsou popsány základní problémy, které ovlivňují pozicování webu.
  Výkon webu
  Vyhledávač Google v poslední době více dbá na výkon webu, tedy především na dobu zobrazení jednotlivých prvků. Pomalé načítání obsahu není vítáno roboty ani uživateli. Příliš dlouhá čekací doba na zobrazení obsahu či grafických souborů je proto pro majitele webových stránek velmi vážným problémem. Weby, které jsou technicky neefektivní, mají malou šanci na dobré místo ve výsledcích vyhledávání Google. Nezapomeňte na to při procesu pozicování a optimalizace webu.

  Přizpůsobení faktorům hodnocení

  Faktory hodnocení jsou sbírkou několika stovek prvků, které vyhledávač Google bere v úvahu při zobrazování výsledků vyhledávání. Pozicování je založeno hlavně na tom, že jim přizpůsobíte web. Majitel webu samozřejmě může tento aspekt ovládat. Je však třeba dodat, že ne všechny faktory a požadavky Google jsou nám známy. Ve skutečnosti se společnost snaží oficiálně neprezentovat žádné informace týkající se stanovení žebříčku. Během mnoha let pozorování SEO specialisty bylo vytvořeno mnoho pokynů pro proces pozicování.
  Za zmínku také stojí, že požadavky na vyhledávače se neustále mění. Google pravidelně aktualizuje své algoritmy, aby mohl uživatelům poskytovat ty nejrelevantnější a nejhodnotnější výsledky. Pro majitele webů to znamená, že pozice webu ve výsledcích vyhledávání se může přes noc změnit – k lepšímu i k horšímu.

  Důvěra vyhledávače

  Na pozicování, respektive na pozici webu ve výsledcích vyhledávání, má vliv také důvěra vyhledávače Google. Je těžké ji získat a ještě těžší ji znovu postavit, ale stojí za to o ni bojovat. Jak toho můžeme dosáhnout? Jakým webům Google důvěřuje? Především těm, které jsou pro uživatele cenné, zajišťují bezpečnost při přenosu dat, jsou technicky výkonné a – a možná především – ty, jejichž majitelé používají pouze povolené techniky určování polohy. Nikdy nepodvádějte vyhledávač, pokud nechcete být na černé listině. Pamatujte, že používáním zakázaných metod určování pozice webu ublížíte jen sami sobě.

  Stáří a historie webu

  Důležité je také stáří a historie webu. Oba tyto aspekty ovlivňují pozicování. Jakým způsobem? Ve skutečnosti to trochu souvisí s důvěrou Googlu. Čím starší web byl, tím víc se o něm vyhledávač mohl dozvědět a zjistit, zda je důvěryhodný. Pokud stavíte web od začátku, musíte být trpělivější; získání vysoké pozice bude trvat mnohem déle. Pokud jde o historii webu, nejdůležitější je, zda za dobu své přítomnosti na internetu nedostal nějaký postih za používání zakázaných činností. Pokud majitel webu udělal něco proti zásadám vyhledávače, pravděpodobně si toho všiml. Vyhledávač Google může takový web postihnout, například ve formě algoritmického filtru. Na věku pak nebude moc záležet.

  Přizpůsobení se dotazu uživatele

  Zapomeňte na chvíli, že jste vlastníkem webu, který se snažíte propagovat. Zvažte, jak vy sami – jako uživatel internetu – používáte internet. Když zadáte frázi do vyhledávače nové balanční běžecké boty, očekáváte, že se na prvních místech budou zobrazovat internetové obchody se sportovní obuví. Když píšete jak vyměnit sklo na iPhone x, pravděpodobně počítáte s cennými články, které tuto problematiku objasní. Úkolem vyhledávače Google je v tomto případě prohledat jeho index a najít stránky, které nejlépe odpovídají vašemu dotazu. Na prvních místech se tedy zobrazí nejen stránky, které nejvíce vyhovují hodnotícím faktorům, ale také stránky, které nejpřesněji reagují na danou klíčovou frázi.

  Přizpůsobení se záměrům uživatele je tedy dalším faktorem, který ovlivňuje samotný proces a jak dlouho trvá pozicování webu. I když je váš web technicky efektivní, bude na něj odkazovat mnoho cenných webů a vyhledávač Google pozitivně vyhodnotí shodu se SEO faktory, můžete být umístěni níže než konkurence, která přesněji a podrobněji odpoví na otázku položenou uživatelem.

  Činnosti konkurence

  A tak přecházíme k další problematice, kterou jsou aktivity konkurenčních firem. Pokud jiné weby budou investovat více do pozicování webu a vynaloží větší úsilí na zlepšení výkonu nebo vytváření hodnotného obsahu, nebude mít váš web v tomto boji šanci. Pamatujte, že Google pro své uživatele vybírá to nejlepší. V SEO aktivitách musíte vždy držet krok se svými nepřáteli a v ideálním případě – být o pár kroků dál.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Pozicování jako marketingový pilíř

  Pozicování webových stránek je velmi často označováno jako základ marketingových aktivit. Je to v pořádku? Záleží na oboru a povaze podnikání. V některých případech se investice do SEO může ukázat jako neefektivní. Naprostou většinu firem – online i stacionárních – by však téma pozicování mělo zajímat. Proč je viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávání pro mnoho firem tak důležitá? To vše kvůli zvykům a chování uživatelů. Je třeba mít na paměti, že marketingové aktivity by se měly v čase měnit a přizpůsobovat aktuálním trendům a potřebám spotřebitelů.

  V minulosti, když lidé potřebovali produkt nebo službu, ptali se přátel, zkontrolovali telefonní seznam nebo jednoduše navázali spolupráci se známou důvěryhodnou firmou. Dnes, v době vysoce rozvinutých technologií a širokých možností, které internet nabízí, to mají spotřebitelé mnohem jednodušší – během pár sekund mohou získat informace o nejlepších italských pizzeriích v Poznani nebo nejlevnější kamenné továrně ve Štětíně. To vše díky vyhledávači. Odtud ve většině případů začíná nákupní cesta zákazníka. Společnosti, které se v žebříčku Google objeví na prvních místech, mají velkou šanci rozšířit svou zákaznickou základnu. Na druhou stranu podniky, které se nepostaraly o viditelnost ve vyhledávači, si většina potenciálních zákazníků – doslova a do písmene – nevšimne. To je důvod, proč je pozicování webových stránek považováno za jeden z pilířů marketingu.

  Co je marketing?

  Mnoho lidí si špatně vykládá termín marketing. Většina si to spojuje pouze s reklamou v televizi nebo vlezlým prodejcem, který se snaží za každou cenu „vtlačit“ někomu produkt – nejčastěji manipulací. Stojí za to vědět, že marketing není jen reklama. Je to jedna z jejích odvětví a je velmi důležitá, ale koncept se skládá z mnohem více činností.
  Marketingové aktivity mohou být zaměřeny nejen na prodejní cíle, ale také na image. Marketingem lze nazvat vše, co značce umožňuje poznat zákazníka, reagovat na jeho potřeby, budovat profesionální image, vzbuzovat důvěru a zvyšovat uznání a také analyzovat trh a nejnovější trendy.

  Značky využívají k dosažení svých marketingových cílů různé oblasti, programy, nástroje, techniky a metody. Jednou z nich je pozicování webových stránek a oblastí práce je samozřejmě vyhledávač Google.

  Jaké marketingové cíle lze díky pozicování realizovat?

  Pozicování stránek umožňuje především zvýšit jejich viditelnost ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávači Google. Po správné optimalizaci to bude místo 50. místa např. 15, 10 nebo 5. Jakých marketingových cílů lze tedy pomocí pozicování dosáhnout? Prodej, nebo spíše image? V tomto okamžiku stojí za to připomenout, jak fungují algoritmy vyhledávače. Uživatel dostává výsledky, které jsou plně v souladu s jeho záměry. To vše pomocí klíčových frází, ke kterým Google přiřazuje weby v indexu. To znamená, že pomocí pozicování na webu můžete přesně oslovit zákazníky v každé fázi prodejní cesty.

  Podle toho, jaká klíčová slova používáte, můžete oslovit lidi, kteří vaši značku ještě neznají nebo jsou již přesvědčeni o koupi. To zase znamená, že efektivní pozicování webových stránek může dosáhnout téměř všech marketingových a obchodních cílů.

  Stačí samotné pozicování webu?

  Pozicování webu umožňuje oslovit široké publikum odběratelů, dát o sobě vědět, prezentovat svou nabídku a také podpořit dosažení prodejních cílů. Stačí ale pouhá viditelnost ve vyhledávači Google? Marketingové aktivity by se nikdy neměly soustředit pouze na jeden kanál nebo jednu metodu. Proto se vyplatí kombinovat SEO s dalšími strategiemi, např. aktivitou na sociálních sítích, placenými reklamními kampaněmi nebo e-mail marketingem.

  Pozicování webových stránek malých firem

  Pozicování stránek pro vyhledávače je ve světě digitálního marketingu hlasitým tématem. Specialisté na SEO a reklamu tvrdí, že viditelnost ve vyhledávačích je nezbytná, pokud chce společnost získat zákazníky na internetu. Jak už víte, je na tom hodně pravdy – vždyť viditelnost na první stránce výsledků vyhledávání je základním pilířem marketingu. Víte však také, že investice do SEO není vždy zisková. Na čem to závisí? První odpověď, která mnohé lidi napadne, je: velikost firmy. Je to pravda? Na jednu stranu ano, na druhou – ne.

  Optimalizace pro vyhledávače – pouze pro internetové obchody?

  Když se řekne SEO, mnoho lidí automaticky začne přemýšlet o internetových obchodech. SEO je samozřejmě nutností v odvětví elektronického obchodování, protože návštěvnost obchodu a konverze určují výsledky prodeje. Nejen majitelé e-shopů by však měli zvážit viditelnost ve vyhledávači Google. Internetový vyhledávač využívají i spotřebitelé, kteří hledají produkty dostupné v kamenných prodejnách nebo služby poskytované na místě. Zde začínají hledání dokonalé společnosti: kontrolují ceny, umístění a recenze ostatních.

  Pokud jste vlastníkem kamenné firmy a myslíte si, že se vás SEO netýká, jste na velkém omylu. Většina vašich potenciálních zákazníků určitě používá internet. Pokud tam vaši stránku nenajdou, nebudou vědět, že existujete. Pamatujte, že první fází prodejní cesty je získání pozornosti spotřebitelů.

  Kdo by měl a kdo neměl investovat do SEO?

  Stacionární podnikání rozhodně není překážkou pro implementaci poziční strategie. Mnoho místních firem získává zákazníky online, díky dobře naplánovaným SEO aktivitám. To však neznamená, že by všechny webové stránky měly projít procesem pozicování. Kdy taková strategie selže? V první řadě v případě velmi malých firem působících v oblíbeném odvětví a zejména právě vstupujících na trh. Malí podnikatelé jistě nebudou moci ze začátku utrácet mnoho peněz za zviditelnění na Googlu. A musíme si pamatovat, že u pozicování webu záleží, co dělá konkurence.

  V populární branži už řadu let fungují skvělé společnosti, které investují obrovské peníze do SEO a pozicování. Malé začínající firmy by mohly mít problém udržet krok s lídry na trhu. Dalším případem, kdy by implementace strategie pozicování nebyla nejlepším řešením, je provozování krátkodobého podnikání. Pokud chcete propagovat akci, která se bude konat za pár týdnů, zvolte činnosti s rychlými výsledky. SEO mezi ně rozhodně nepatří. Někdy musíte čekat i několik měsíců na účinky pozicování webu.

  Jakou pozici zvolit u malé firmy?

  Co může udělat podnikatel, který provozuje malou firmu a není schopen investovat velké peníze do SEO? V takové situaci stojí za to použít činnosti, které poskytují nejlepší výsledky za nejnižší možné náklady. Jedním z nich je například provozování firemního blogu. Pokud majitel firmy zná svůj obor, neměl by mít problém s tvorbou věcných článků. Může to zvládnou svépomocí a ušetřit tak za služby SEO a copywritingové firmy. Hodnotné články na blogu, nasycené klíčovými slovy, nejen přitahují návštěvnost webu, ale také vytvářejí profesionální image značky. Pokud se rozhodnete provozovat blog sami, nezapomeňte optimalizovat svůj obsah pro SEO. Kromě toho můžete svůj web mírně vylepšit z hlediska požadavků vyhledávače. Základní optimalizaci webu zvládnete sami, i když nejste programátor.

  Pozicování v e-commerce

  E-commerce je zkratka anglického výrazu electronic commerce, což v polštině znamená jednoduše elektronický obchod. Pokrývá všechny transakce uskutečněné online, což se samozřejmě týká jak produktů v internetových obchodech, tak i online služeb. E-commerce nazýváme jak nákup běžeckých bot, tak rezervaci a platbu ubytování v hotelu. Online nakupování, stejně jako vyřizování každodenních pochůzek online za poslední desetiletí, se stalo tak populární, že trh elektronického obchodu několikanásobně vzrostl. Zvýšila se jak hodnota produktů prodávaných online, tak i počet e-shopů. Pro spotřebitele to znamená široký výběr, pro majitele internetových obchodů neustálý boj s obrovskou konkurencí. V tomto případě je efektivní pozicování webu ještě důležitější.

  Pozicování internetových obchodů a webových stránek – rozdíly

  Liší se pozicování v e-commerce od umístění běžného webu? Samozřejmě že ano. Přestože se požadavky vyhledávače Google u těchto dvou typů webových stránek příliš neliší, postup je v každém případě mírně odlišný. Proč? Za prvé proto, že internetové obchody jsou mnohem větší než běžné, informativní weby. V prvním případě si pozicionér musí poradit s každou podstránkou produktu a v rozsáhlém obchodě jich mohou být tisíce. Pokud má být každý z nich na Googlu vidět, je potřeba je správně optimalizovat, vytvořit kvalitní obsah a zahrnout do nich klíčová slova.
  Kromě toho se tyto webové stránky liší také účelem, což také ovlivňuje schéma optimalizace stránek. Úlohou internetového obchodu je realizovat prodej, což znamená, že zpracovává mnohem více dat než web sloužící pouze jako vizitka společnosti. Je to také složitější. Musíte si pamatovat, že optimalizace stejně jako získávání příchozích odkazů v e-commerce nikdy nekončí. Pokud se v obchodě objeví nové produkty, je potřeba přidat podstránku.

  Proč je umístění webových stránek v e-commerce tak důležité?

  Představte si, že jste ve velkém městě a jdete po jedné z hlavních ulic. Máte hlad a musíte se napít kávy. Rozhlížíte se kolem a hledáte restauraci nebo kavárnu. Pravděpodobně vejdete do té, která je k vám nejblíže, nebo která se vám nejvíce líbí. Nyní se vraťme k internetu. Na internetu taková ulice s kavárnami na výběr je první (nebo možná druhá) stránka s výsledky vyhledávání Google.
  Pokud jde o odvětví elektronického obchodování, spotřebitelé nemají jinou možnost vybrat si obchod. Vše se dělá na internetu. Uživatelé zadají frázi a poté se rozhlédnou po výsledcích vyhledávání. Proto je tak důležité, aby tam byl váš obchod a aby se odlišoval od konkurence. Umístění vašeho internetového obchodu vám umožní oslovit potenciální příjemce na samém konci prodejní cesty. Díky tomu nejen zvýšíte návštěvnost stránky, ale také zlepšíte prodejní výsledky.

  Jak zacílit své akce ke zvýšení konverze?

  Jak již bylo zmíněno dříve, konverze je jedním z nejdůležitějších pojmů v internetovém marketingu. Je to částka, která určuje, zda můžete mluvit o úspěchu nebo ne. Konverze je jednoduše akce provedená uživatelem na webu – žádoucí z pohledu jeho vlastníka. Může to být cokoli, co vaši společnost přiblíží k dosažení vašich obchodních cílů, například přihlášení k odběru newsletteru nebo stažení e-knihy. V e-commerce je konverzí především nákup produktu.

  Jak zvýšit jeho poměr v e-shopu? V první řadě je třeba se ujistit, že web je efektivní, bezpečný a atraktivní (vizuálně i technicky). Dojmy uživatelů ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí. Pokud se jim stránka nebude líbit, úkol bude trvat příliš dlouho nebo jejich data nebudou v bezpečí, velmi rychle ji opustí a nákup vzdají. Kromě toho byste se měli starat o přesvědčivý obsah, který bude popisovat největší výhody nákupu daného produktu.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Co je pozicování on-site, a co off-site?

  Vyhledávač Google bere při určování hodnoty stránek a hodnocení výsledků vyhledávání v úvahu několik stovek faktorů. Není možné přesně říci, kolik jich skutečně je, protože firmy tyto informace tají. Víme však, že jich je hodně a lze je rozdělit do dvou hlavních skupin: na on-site a off-site. Mnohaleté pozorování SEO specialistů umožnilo rozlišit aktivity, které mají největší vliv na pozici webu ve Vyhledávání Google. Co přesně je on-site a off-site?

  Pozicování on-site

  Aktivity on-site jsou všechny aktivity, které mají zlepšit viditelnost webu a zvýšit organickou návštěvnost, ale které se provádějí pouze v rámci něj. Tomu se říká optimalizace webu, do jehož rozsahu patří především změny ve struktuře webu (metadata, URL, kód webu), tvorba a sdílení obsahu, přidávání klíčových slov, zlepšování výkonu webu a vnitřní linkování.

  Smyslem je učinit web přívětivější robotům vyhledávačů, ale i uživatelům, a být jimi i nimi uznáván jako hodnotný. On-site optimalizace je základem celého procesu umístění webu. Bez něj by další akce neměly smysl, protože by to vyhledávač Google od začátku špatně hodnotil. Je to také nejrozsáhlejší část celkového SEO procesu, kterému se obvykle věnuje nejvíce času.

  V případě internetového obchodu by optimalizace měla proběhnout vždy, když se v rámci domény objeví nové podstránky s produkty. Postarat byste se pak měli o metadata takové podstránky, přívětivou URL adresu, popis produktu nasycený klíčovými slovy a optimalizaci grafických souborů. Stojí za to připomenout, že aktivity SEO na místě nejsou jednorázovou aktivitou. Vzhledem k tomu, že požadavky vyhledávače Google se neustále mění, je nutné aktualizovat i strukturu webu. Nejlepší je čas od času provést SEO audit webu, který ukáže, do jaké míry odpovídá faktorům hodnocení.

  Pozicování off-site

  Off-site SEO jsou aktivity, které mají také zlepšit pozici webu a zvýšit organickou návštěvnost, ale jsou prováděny „zevnitř“, tedy mimo doménu. Spočívají především ve zvýšení autority webu a vzbuzení důvěry v očích vyhledávače a také ve zvýšení uznání mezi uživateli – čím více toho o vašem webu na internetu řeknou, tím lépe. Při zohlednění umístění off-site se jedná především o:

  • linkbuilding, tj. získávání příchozích odkazů;
  • aktivita na sociálních sítích (např. na Facebooku, Instagramu);
  • vytvoření a optimalizace vizitky Moje firma na Googlu (místní umístění);
  • vytváření vizitek NAP;
  • user generated content, tedy obsah vytvořený uživateli.

  Ne všechny tyto aktivity samozřejmě přímo ovlivní pozici webu ve výsledcích vyhledávání. Aktivita na sociálních sítích nezajistí, že se váš web najednou dostane na první místo v žebříčku Google. Všechny tyto aktivity však ve větší či menší míře ovlivňují viditelnost webu, ale i celkové umístění značky na trhu.

  Komplexní akce je klíčem k úspěchu

  Na webu najdete nejeden článek, ve kterém autor rozebírá, zda je lepší volit on-site nebo off-site positioning. Takové rozjímání nedává smysl, protože obě skupiny činností jsou potřebné a musí být uplatňovány současně. Bez správné optimalizace linkbuilding nepomůže a bez linkbuildingu a dalších činností vykonávaných „mimo“ web bude mít mnohem menší šanci na vysokou pozici. Pokud počítáte s dobrými výsledky, musíte jednat komplexně.

  Pozicování krok za krokem

  Pozici webových stránek nemůžeme 100 % ovlivnit. Konkrétní místo v žebříčku nám nikdo nezaručí. Existují však určité aspekty, které prokazatelně fungují a o které je třeba během procesu SEO pečovat. Jak by to mělo vypadat krok za krokem?

  Technická optimalizace

  Technická optimalizace webu sestává ze všech činností souvisejících se změnami jeho struktury, zásahy do zdrojového kódu, jakož i se zlepšováním jeho efektivity a bezpečnosti. Jednou z nejdůležitějších činností je optimalizace metadat, tedy názvů a popisů podstránek. Zobrazují se ve výsledcích vyhledávání, proto by měly být přátelské nejen k vyhledávači, ale i k uživatelům. Měli byste uvést nejdůležitější informace o podstránce, stejně jako zahrnout klíčová slova. Technické SEO navíc zahrnuje:

  • Optimalizace URL (měla by obsahovat logický řetězec);
  • vytvoření správné struktury záhlaví (jedno záhlaví prvního řádku na každé podstránce);
  • implementace SSL certifikátu;
  • vytvoření souboru robots.txt a souboru Sitemap;
  • zlepšení rychlosti stránky.

  Výběr klíčových slov

  Dalším krokem je výběr správných klíčových slov. Musí být šité na míru cílové skupině – měli byste si ověřit, jak potenciální uživatelé dané produkty či služby vyhledávají. Navíc by měly být vybírány z hlediska cílů, kterých chce společnost dosáhnout. Jiné fráze by měly být použity pro prodejní účely a jiné pro účely image. Vyplatí se používat SEO nástroje, které navrhnou nejoblíbenější fráze související s daným odvětvím nebo tématem. Kam je umístit? Měly by být samozřejmě obsaženy v obsahu, stejně jako v názvech, nadpisech, a popisech podstránek, URL adresách nebo popisech alternativních grafických souborů.

  Vytváření obsahu

  Content, tedy obsah na webu, je jedním z nejdůležitějších aspektů v procesu určování pozice. Zvláště pokud se snažíte zvýšit svou viditelnost ve vyhledávači Google, pro který má obsah velký význam. Právě ony definují hodnotu webu a umožňují jej přizpůsobit dotazu uživatele. A jaký obsah podporuje umístění webu? Za prvé hodnotné, tedy obsahově bohaté a bez chyb. Navíc musí být optimalizovány z hlediska SEO, tedy obsahovat klíčová slova a vhodné formátování.

  Zlepšení navigace na webu

  Navigace na webu je dalším aspektem, na kterém záleží jak prohledávacím robotům, tak uživatelům. Pamatujte, že roboti Google pravidelně navštěvují váš web a kontrolují jeho obsah. Pokud chcete, aby tento proces probíhal hladce, musíte se postarat o dobrou navigaci. Jak toho můžeme dosáhnout? Základem je menu, které povede na další podstránky. Nezapomínejte také na přátelské URL (aby roboti věděli, co je na dané podstránce) a sitemapu v XML souboru.

  Vnitřní propojení

  Dalším krokem je interní linkování, tedy umístění odkazů na podstránky v rámci webu. Samotné menu na úvodní stránce je již interní linkování, ale to je pouze základ. Odkazy by měly být obsaženy v textech, v popisech produktů a kategorií nebo v článcích na blogu. Pamatujte však, že struktura odkazů musí být dobře naplánována. Odkazy by měly vést na podstránky, které mohou být zajímavé pro odběratelé, kteří si prohlíží úvodní stránku. Neposílejte uživatele na obsah, který nemá nic společného s aktuálně prohlíženým. Propojení v rámci domény podporuje umístění webu a také zlepšuje navigaci.

  Externí linkování

  Externí linkování, tedy získávání cenných odkazů z externích webových stránek, je nejdůležitější činností off-site. Díky němu si můžete vybudovat důvěru vyhledávače – čím hodnotnější weby na váš web odkazují, tím lépe vypadáte v očích Googlu. To zase umožňuje lepší umístění ve výsledcích organického vyhledávání. Externí odkazy můžete získat například prostřednictvím sponzorovaných článků, příspěvků na blogu nebo zmínek na fórech.

  Samostatné pozicování internetových stránek – je to možné?

  Za služby agentury SEO musíte utratit v průměru několik tisíc zlotých měsíčně. Pro některé společnosti – zejména malé nebo právě vstupující na trh – jsou to příliš vysoké náklady. Z tohoto důvodu se někteří podnikatelé rozhodnou vzít věci do svých rukou a místo podpisu smlouvy se SEO agenturou začnou jednat na vlastní pěst. Je toto řešení účinné? Dokáže nezkušený člověk efektivně umístit vlastní web?

  Je možné si sám udělat pozicování stránky?

  Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá: každý může samostatně vykonávat činnosti zaměřené mj. na zvýšení viditelnosti webu. Abyste mohli provádět změny na webu, nemusíte mít speciální oprávnění nebo odborné znalosti programování pro vyhledávač Google. Na webu najdete spoustu vzdělávacích materiálů, díky kterým se naučíte základy SEO a dokážete je implementovat na svůj web. Musíte si však položit otázku: bude takové řešení efektivní a ziskové? Je to určitě levnější varianta, ale počítejte s tím, že náklady stejně vzniknou. Budete muset investovat do správných SEO nástrojů, služeb copywritingové agentury nebo hodně svého volného času.

  Je samoumístění obtížné?

  Pro někoho může být technická optimalizace a linkbuilding docela výzvou, pro jiného to bude hračka. Vše závisí na vaší úrovni znalostí a dovedností. Pokud jste dosud nebyli v kontaktu se SEO, nevíte, co jsou to metadata, jak vyhledávat klíčová slova a co přesně je pozicování stránek, je lepší svěřit tento úkol někomu jinému. Pokud si však myslíte, že jste zvládli alespoň základy optimalizace, víte, jak vybudovat hodnotný odkazový profil a jakým technikám se při pozicování webu vyhnout, můžete to zkusit sami. Bohužel se často ukazuje, že teorie nestačí a začátečníci nejsou schopni realizovat činnosti, o kterých toho hodně vědí.

  Samopozicování stránek – co si musíte pamatovat?

  Myslíte si, že zviditelnění webu ve výsledcích organického vyhledávání zvládnete sami? Super. Ale nezapomeňte se dobře připravit. Kromě znalostí budete potřebovat nástroje pro kontrolu aktuálního stavu webu, kupř. Google Search Console, výše zmíněné nástroje pro vyhledávání klíčových slov, kupř. Answear the Public a také nástroje a programy, které vám umožní ověřit účinky umístění webových stránek.

  Kromě toho musíte držet krok s trendy na trhu, chováním uživatelů a změnami v tom, jak fungují algoritmy Google. Pamatujte, že internet je velmi dynamické prostředí; požadavky se mohou změnit přes noc a vaším úkolem je rychle reagovat.

  Proč se vyplatí navázat spolupráci s profesionální agenturou?

  Lidé, kteří se SEO nezabývají denně, mohou zvládnout základy a naučit se umisťovat weby, ale i tak se doporučuje spolupráce s profesionální agenturou – zvláště pokud firma působí v populárním odvětví a čelí vážné konkurenci. Za takových okolností záleží na každém detailu a nezkušený člověk se bohužel většinou nedokáže plně postarat o svůj web z hlediska sladění se s vyhledávači. Spolupráce s agenturou přináší mnohem lepší výsledky a nemusíte se bát rizika, že uděláte chybu, což se často stává, když se někdo nezkušený snaží umístit web na vlastní pěst. V tomto ohledu je velmi snadné udělat chybu, která může majitele webu přijít hodně draho.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Co je SEO a jak se liší od pozicování?

  Ve výše uvedené části článku SEO a pozicování stránky byly používány zaměnitelně. To je však malá chyba (i když v tomto případě vědomě). Ukazuje se, že mezi tyto pojmy nemůžete dát rovnítko a nejsou totožné. Pokud chcete být přesní, měli byste vědět, kdy použít jeden pojem a kdy druhý. Co je tedy SEO a co je pozicování?

  Co je SEO?

  SEO je zkratka pro anglický výraz Search Engine Optimization, což znamená v polštině optimalizace pro vyhledávače. Jedná se tedy o optimalizační aktivity, které mají web přizpůsobit požadavkům vyhledávače (Google či jiného), aby byl považován za hodnotný a zobrazoval se na vysokých pozicích s největším počtem klíčových slov. Cílem je samozřejmě získat návštěvnost z výsledků organického vyhledávání. Proto musí být web uznán jako hodnotný pro roboty vyhledávačů a také povzbuzovat návštěvníky, aby je navštívili. V druhém případě jsou nejdůležitější metadata, tedy popisy a názvy podstránek, zobrazované ve výsledcích vyhledávání. Měly by být strukturovány tak, aby povzbuzovaly uživatele ke kliknutí na odkaz. To je samozřejmě jen malá část SEO, která pokrývá téměř všechny činnosti dříve diskutovaného procesu, kterým je pozicování on-site.

  SEO a pozicování – jaký je rozdíl?

  Na první pohled se zdá, že mezi SEO a pozicováním není žádný rozdíl, že? SEO je však pouze optimalizace webu, jejímž cílem je přizpůsobit web požadavkům vyhledávače a hodnotícím faktorům. Zatímco pozicování je mnohem širší pojem, jehož je SEO pouze součástí. Jde o zvýšení celkové viditelnosti a popularity stránky na webu, ne nutně prostřednictvím optimalizačních činností. To zahrnuje aktivity jako je propagace společnosti na sociálních sítích, vytváření a distribuce hodnotného obsahu, sdílení na externích webových stránkách atd.
  Optimalizace webových stránek pro SEO je navíc často jednorázovou činností, zejména v případě webových stránek malých firem, které plní pouze roli virtuální výkladní vizitky. Pozicování webu je přitom dlouhodobý proces skládající se z mnoha činností, který vyžaduje neustálou analýzu webu a situace na trhu a také chování uživatelů.

  Proč se oba termíny používají zaměnitelně?

  Z definice obou těchto pojmů je zřejmé, že nejsou totožné a teoreticky byste mezi ně neměli dávat rovnítko – SEO optimalizace je sice součástí pozicování, ale vedle toho se pod tento pojem skrývá i mnoho dalších činností, které je zvýšit viditelnost a popularitu webu na internetu a také získat výhodu před konkurencí. Mnoho lidí však tyto pojmy používá zaměnitelně. Proč? Pravděpodobně proto, že pro většinu těch, kteří se pohybují v prostředí SEO, je přirozené a každý tomu dokonale rozumí – používat tyto dva pojmy zaměnitelně je jen smluvní. Navíc stojí za zmínku, že v jiných zemích neexistuje ekvivalent k pojmu pozicování, takže mimo Polsko se pojem SEO používá pro všechny činnosti, které mají zvýšit viditelnost webu a zlepšit pozici pro určitá klíčová slova v organických výsledcích vyhledávání.

  Co je to SEO audit?

  SEO audit je první činnost, kterou SEO specialisté provádějí, když začnou pracovat na zvýšení viditelnosti webu ve vyhledávači. Pokud se sami budete starat o zlepšení svého hodnocení na Googlu, měli byste také začít provedením auditu.

  Co je to SEO audit webu?

  SEO audit je podrobná a profesionální analýza zaměřená na kontrolu souladu webu s algoritmy a požadavky vyhledávače. V Polsku uživatelé nejčastěji používají Google, a proto je analýza plánována a prováděna v jeho rámci. Audit má prověřit všechny aspekty ovlivňující pozici webu ve výsledcích organického vyhledávání. Web je v mnoha ohledech analyzován a detailní plán celého procesu je navržen na základě aktuální situace webu a cílů, kterých chce jeho majitel dosáhnout. Audit nemusí být vždy komplexní, v některých případech se kontrolují pouze jednotlivé oblasti.

  Ke každému auditu je zpracována zpráva, tedy dokument se všemi zjištěnými chybami a tipy a rady k jejich nápravě. Zpráva je nejdůležitějším aspektem analýzy, protože ji lze použít k plánování programu obnovy a zlepšení pozice stránky. Kromě chyb ukazuje i silné stránky webu a také jeho potenciál.

  Proč se vyplatí provést analýzu webu?

  Webové stránky i po optimalizaci často obsahují chyby, které znemožňují dosažení vysoké pozice. Majitelé takových stránek ve většině případů netuší, co je špatně. Audit webových stránek vám umožní najít a pojmenovat jakékoli chyby, které brání umístění, a zlepšit viditelnost konkrétních klíčových frází. Základem pro plánování vaší SEO strategie je profesionální analýza, respektive na ní zpracovaný report. Na základě tohoto dokumentu si můžete navrhnout efektivní plán na míru konkrétnímu webu, díky kterému bude využit jeho potenciál naplno.

  Jak často by se měl SEO audit provádět?

  SEO audit by měl být proveden především před plánováním procesu pozicování webu, ale není to jediný okamžik, kdy se ho vyplatí udělat. Dobrým řešením je provést podrobnou analýzu již ve fázi tvorby webu. Díky tomu se na začátku můžete postarat o důležité prvky, které budou pro SEO důležité – optimalizace v dalších fázích bude jednodušší. Jde především o technické aspekty, tedy strukturu a zdrojový kód. Kromě toho by měl být audit webových stránek z hlediska SEO proveden, když:

  • zaznamenáte náhlý pokles v hodnocení určitých klíčových slov;
  • zaznamenáte náhlý pokles návštěvnosti a konverzí na webu,
  • umístíte web sami, ale nejste si jisti, zda to děláte správně.

  Jak dlouho audit trvá? Je možné ho udělat samostatně?

  Audit webu zahrnuje kontrolu a analýzu všech aspektů, které jsou důležité pro umístění webu v žebříčku vyhledávačů. Už víte, že Google při hodnocení stránek a jejich hodnocení bere v úvahu několik stovek prvků. Takže jak správně odhadujete, kontrola všech může chvíli trvat. Vše však závisí na velikosti webu. Analýza informační stránky, která obsahuje několik záložek, zabere méně času než komplexní audit internetového obchodu s širokým sortimentem. V tom prvním případě může to trvat několik hodin nebo několik dní, ve druhém – dokonce několik týdnů.

  Existuje také něco jako bezplatný SEO audit. Agentury obvykle nabízejí takovou službu, aby přilákaly klienta, který se může rozhodnout pozicovat stránky, když vidí, že jeho web nefunguje, jak má. Bezplatný audit je prováděn automaticky speciálním programem, proto trvá mnohem kratší dobu. Má to své výhody a stačí si prověřit základní aspekty SEO, ale není to komplexní analýza a je třeba si uvědomit, že nezohledňuje individuální potřeby.

  Dokážete si udělat audit sami? Teoreticky můžete, ale pravděpodobně to nebude efektivní, pokud nebudete mít konkrétní znalosti. Chcete-li analyzovat web z hlediska SEO faktorů, musíte vědět, jak používat nástroje, jakým problémům věnovat pozornost a umět interpretovat výsledky. Mnohem lepším řešením bude investice do služeb profesionální agentury.

  SEO analýza konkurence

  Mnohokrát bylo zmíněno, že jednání konkurenčních společností má vliv na to, jak bude proces určování pozice vypadat a jaké budou jeho dopady. To, co dělají ostatní společnosti ve vašem oboru, může ovlivnit umístění vašeho webu. Proto musíte být ostražití a své nepřátele v branži pravidelně sledovat. Mnoho majitelů webových stránek tento aspekt přeskakuje, což je velká chyba. Efektivní pozicování stránky by se nemohlo uskutečnit bez analýzy jiných webových stránek, které usilují o zviditelnění stejných klíčových frází.

  Co je to SEO analýza konkurence a jaké aspekty by měly být kontrolovány?

  Co přesně je SEO analýza konkurence? Nejde o nic jiného, než o sledování a kontrolu činností prováděných jinými společnostmi v oblasti umisťování jejich webových stránek. K tomu se používají speciální nástroje a programy, které kontrolují záležitosti důležité pro spokojenost robotů vyhledávačů a uživatelů. Dá se říci, že jde svým způsobem o audit z hlediska SEO a uživatelské zkušenosti, prováděný na stránkách konkurence. Výsledky jsou porovnány s vašimi vlastními stránkami a poté jsou porovnány akce tak, aby odpovídaly nejlepším. Analýza webových stránek vašich konkurentů je zcela legální, pokud se nenabouráte do panelu správce. Můžete s jistotou zkontrolovat a analyzovat vše, co ostatní společnosti dělají, a na základě vyvozených závěrů pak naplánovat strategii SEO.

  Jaké aspekty fungují dobře při analýze konkurence? Vše, co ovlivňuje pozici v žebříčku, včetně:

  • klíčová slova (typ, množství, umístění na stránce);
  • obsah (délka, kvalita, předmět obsahu);
  • návštěvnost generovaná jednotlivými podstránkami;
  • profil externího odkazu (zdroj, typ, kotvy);
  • popisy a názvy podstránek;
  • Call To Action, tedy výzva k akci;
  • rychlost načítání stránky;
  • mobilní verze;
  • struktura nadpisů a umístění klíčových slov v nich;
  • adresy URL;
  • navigace na webu.

  Komplexní analýza vyžaduje použití specializovaných nástrojů, ale některé problémy můžete zkontrolovat vlastním pozorováním. Vyberte fráze související s vaším odvětvím a analyzujte výsledky vyhledávání Google. Zkontrolujte, které společnosti jsou zobrazeny na prvních místech, jak jsou navrženy jejich stránky atd. Nezapomeňte předem vymazat soubory cookie ve svém prohlížeči. V opačném případě by výsledky mohly odpovídat vaší předchozí aktivitě ve vyhledávači a byly by jednoduše neodpovídající skutečné situaci.
  Proč se vyplatí provést analýzu konkurence?
  Analýza konkurence vám umožní nejen držet krok s ostatními z hlediska SEO, ale také najít slabé stránky vašich soupeřů a mezery ve vaší strategii pozicování webu. Díky tomu je možné naplánovat efektivní plán, jak zvýšit vaši viditelnost a získat náskok před společnostmi, které působí ve stejném odvětví a snaží se umístit na stejná klíčová slova. Kromě toho vám SEO analýza konkurence umožňuje:

  • dobře poznat trh a jeho trendy;
  • dozvědět se o marketingových technikách používaných jinými společnostmi;
  • odvodit, která opatření jsou účinná a která ne;
  • vyvarujte se chyb při plánování vlastní strategie pozicování webových stránek.

  Nejdůležitější pravidla pro analýzu konkurence

  Pokud chcete, aby vaše SEO analýza konkurence dávala smysl a umožnila vám plánovat efektivní SEO, musíte to udělat správně. Bohužel i v této oblasti můžete udělat spoustu chyb, zvláště pokud neznáte základy SEO a aktuální požadavky na vyhledávače. Nejprve musíte posoudit, kdo je vaším konkurentem. Ne všechny společnosti působící ve stejném odvětví byste měli brát v úvahu. Pokud provozujete místní firmu, nezaměřujte se na podniky působící po celém Polsku nebo dokonce v zahraničí.

  Věnujte pozornost společnostem, které poskytují služby ve vašem okolí – ověřte si, jaké fráze používají, jak vypadají jejich karty ve službě Moje firma na Googlu, jaké mají recenze a jak je shromažďují. Kromě toho je důležitá pravidelnost. Vše se v prostředí SEO velmi rychle mění. Pokud nebudete systematicky kontrolovat situaci na trhu a jednání konkurenčních firem, může se vám stát, že zavádíte akce, které ostatní dávno změnili, protože se ukázaly jako neúčinné.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Efektivní strategie pozicování internetových stránek

  Neexistuje žádný dokonalý recept na SEO. Především kvůli tomu, že každá firma by si měla plánovat strategii podle svých potřeb, ale také kvůli rychle se měnícímu prostředí digitálního marketingu – to, co fungovalo včera, se zítra může ukázat jako neefektivní. Existují však některé úvahy, které by měl každý podnik zvážit. Jak by tedy měl vypadat diagram efektivní strategie pozicování webu? V první řadě se postarejte o SEO audit a analýzu konkurence. Poté proveďte kroky uvedené níže.

  Definujte svůj cíl

  Jak již víte, umístění webových stránek je činnost, která umožňuje dosahovat různých marketingových cílů. Může se jednat o prodej, zlepšení image nebo získání loajality zákazníků, kteří již služeb firmy využili nebo si produkt koupili. V každém případě by měla být marketingová strategie jiná. Drobné rozdíly budou patrné i v SEO aktivitách. Ne každý majitel webu chce získat první místo pro nejkonkurenceschopnější klíčová slova. Někdy je důležitější konverze, někdy vysoká viditelnost, někdy něco úplně jiného. Efektivní strategie umístění webových stránek by proto měla být zaměřena na cíle společnosti. Před plánováním aktivit si přesně definujte, čeho chcete pomocí SEO dosáhnout.

  Analyzujte chování cílové skupiny

  Obsah vašeho webu musí odpovídat na nejčastěji kladené otázky a fráze zadané cílovou skupinou, tedy potenciálními příjemci. Jen tak přitáhnete na svůj web hodnotnou návštěvnost, tu, která povede ke konverzi. Přesně analyzujte, jak spotřebitelé hledají na webu produkty nebo služby, které nabízíte. Zkontrolujte, jaká slova používají, jaká témata je zajímají a jaké otázky vyhledávači kladou.
  Pamatujte, že každá marketingová aktivita musí být zacílena na určitou skupinu příjemců. Když je něco pro všechny, není to pro nikoho. U pozicování tomu není jinak. Nesnažte se oslovit všechny. Zaměřte se na konkrétní skupinu uživatelů a přizpůsobte tomu svou strategii.

  Použijte White Hat SEO

  White Hat SEO je legitimní technika pozicování webových stránek. Jsou opakem Black Hat SEO, což jsou metody, které nejsou v souladu s politikou vyhledávačů. Efektivní poziční strategie by z mnoha důvodů neměla mít nic společného se zakázanými činnostmi. V prvé řadě se jejich použití trestá například snížením vaší pozice – obnovit ji bude velmi obtížné. Dalším bodem je, že lidé, kteří používají Black Hat SEO, si prostě nezaslouží dobré místo ve výsledcích vyhledávání. Weby takových lidí mají většinou malou hodnotu a mohou být nebezpečné.

  Pokud máte v úmyslu umístit svůj web sami, přečtěte si pozorně pravidla pro vyhledávače a základy SEO. Díky tomu se vyhnete chybám – u začátečníků se to často stává nevědomě.

  Jednejte systematicky

  Pokud uvažujete o umístění na předních místech ve výsledcích vyhledávání, musíte se připravit na systematickou práci (nebo na systematické náklady, pokud hodláte spolupracovat se SEO agenturou). Pozicování a optimalizace webu nejsou jednorázové činnosti. Některé akce je třeba pravidelně opakovat a provádět. Pamatujte, že hodnocení ve vyhledávačích nezůstane navždy. Po dokončení aktivit může přetrvávat několik týdnů nebo měsíců, ale po nějaké době účinky vymizí. Pokud si chcete zajistit stabilní pozici v síti a na trhu, buďte systematičtí. Průběžně optimalizujte web, starejte se o hodnotné odkazy, vytvářejte nový obsah – vyhledávač Google má rád weby, které jsou rozšiřované a aktualizované.

  Sledujte účinky

  Účinnost marketingových aktivit by měla být průběžně kontrolována. Nejinak je tomu v případě pozicování webu. Pokud se chcete ujistit, že vaše práce nebo peníze nejdou dolů, musíte výsledky pravidelně sledovat. Některé změny lze vidět pouhým okem – např. zvýšení konverzí a lepší prodejní výsledky. V této věci se však vyplatí být přesný, zvláště pokud je vaším cílem například zvýšit organickou návštěvnost jednotlivých podstránek.
  Pro sledování efektů a analýzu efektivity SEO aktivit můžete využít speciální nástroje pro kontrolu pozice jednotlivých slov nebo návštěvnosti na konkrétních podstránkách. Perfektní bude bezplatný nástroj Google Search Console, který vám umožní analyzovat mnoho důležitých statistik.

  Reagujte dynamicky

  Tato problematika souvisí se systematickým provozem a sledováním účinků. Pokud zjistíte, že vaše činnosti nefungují, proveďte co nejdříve SEO audit nebo pomocí speciálních nástrojů zkontrolujte, co je špatně. Pak změňte strategii nebo ji naplánujte od začátku. Dynamická okamžitá odezva se týká i aktualizace fungování konkrétního algoritmu vyhledávače, změn trendů a změn souvisejících s potřebami a preferencemi cílové skupiny.

  ak vybrat SEO agenturu?

  Stává se, že se podnikatelé rozhodnou pracovat samostatně na vlastních webových stránkách. Jak již bylo zmíněno, toto řešení může být efektivní zejména pro malé informační weby. Drtivá většina majitelů webových stránek se však hlásí profesionální SEO agentuře. Výhodou takového řešení je především nižší riziko, že uděláte chybu, a také šance na lepší výsledky. Musíte si však dávat pozor, abyste se náhodou nespojili se špatnou společností, která způsobí větší škody. Bohužel i takové případy se stávají. Pamatujte, že výběr agentur a specialistů, kteří budou na vašem webu pracovat, ovlivní výsledky.

  Reference a předchozí projekty

  Nejlepší je spolupracovat s firmou, kterou doporučují ostatní. Nezapomeňte zkontrolovat reference dokončených projektů. Vyplatí se požádat agenturu, aby uvedla stránky, které prováděla pozicování. Díky tomu získáte jasnou představu o tom, s jakými efekty můžete počítat. Navíc si musíte zjistit, co všechno je zahrnuto v rozsahu služeb agentury. Možná společnost, kterou jste si vybrali, nevykonává činnosti, které budou potřeba k dosažení cíle? Pečlivě to prosím zkontrolujte.
  Vyplatí se také ujistit, že agentura má zkušenosti s pozicováním webových stránek ve vašem oboru. Každý má trochu jiná pravidla, proto je lepší navázat spolupráci s někým, kdo má představu o trendech na trhu a obecných principech polohování jednotlivých druhů činností.

  Zákaznický a projektový přístup

  Při úvodních diskuzích věnujte pozornost tomu, jak firma přistupuje ke klientovi i k projektu. Přestože existuje určité schéma SEO, každý web je jiný a vyžaduje různé kroky k implementaci. SEO strategie musí být přizpůsobena individuálnímu případu. Pokud se specialista, se kterým mluvíte, neptá na detaily vašeho webu, cílové skupiny, dosud realizovaných aktivit a vašich cílů, můžete si být jisti, že taková agentura vám poskytne univerzální plán, který nebude efektivní. Důležitou záležitostí je také SEO audit. Měl by být také plánován na základě specifik místa a odvětví. Pokud má agentura v úmyslu provést automatický, bezplatný a rychlý audit, je to varovný signál.

  Důvěryhodné sliby

  Není možné plánovat konkrétní pozici v žebříčku. Výsledky vyhledávání Google se dynamicky mění. Místo vám nikdo nezaručí, a co víc, není zaručeno, že pozicování webu vůbec přinese očekávané výsledky. Záleží na příliš mnoha faktorech. SEO agentura slibuje vám první místo v žebříčku ve velmi krátké době? To je další varovný signál. Vyhrát místo v TOP10 za týden nebo i za pár týdnů je možné jen se zakázanými technikami a efekty nebudou trvat příliš dlouho.

  Smluvní podmínky

  Pozicování webu je dlouhodobý proces, ale ne vždy jde spolupráce s SEO agenturou jak si majitel webu představuje, a tak stačí ji prostě zastavit. Proto byste měli mít možnost kdykoli rezignovat. Zeptejte se, na jak dlouho je smlouva uzavřena, a také jaká je výpovědní lhůta. Nesouhlaste s dlouhodobými smlouvami. Tím pádem nebudete moci ukončit spolupráci, i když vám její podmínky nebudou vyhovovat. Je to také další varovný signál. Proč chce SEO agentura podepsat smlouvu na tak dlouhou dobu? Bojí se, že zákazník nebude se službou spokojen? Nebo ho podvede?

  Co je linkbuilding?

  Linkbuilding patří k externím aktivitám, tedy off-site pozicování. Ve skutečnosti je to nejdůležitější činnost v této skupině. Bez ní by bylo těžké bojovat o místo v TOP10, zvláště v konkurenčním odvětví. Pamatujte, že pokud vaše konkurence dělá více než vy, pravděpodobně se umístí výše v žebříčku. Pokud linkbuilding používají jiné společnosti, měli byste také. Zda tomu tak je a jak vypadá odkazový profil vašich rivalů v oboru, se samozřejmě dozvíte po podrobné analýze konkurenčních webů.

  Jak funguje linkbuilding? Proč je to tak důležité?

  Budování odkazů je o budování hodnotného odkazového profilu, tj. získávání externích odkazů vedoucích na pozicovanou stránku. Je to jeden z nejdůležitějších hodnotících faktorů a aspektů při umisťování „venku“. Má obrovský vliv na pozici stránky. Proč? Vyhledávač Google propaguje pouze hodnotné a důvěryhodné webové stránky. Externí odkazy, které vedou na daný web, jsou pro ně signálem, že webu lze důvěřovat a že se vyplatí jej uživatelům doporučit. Čím hodnotnější odkazy na web vedou, tím je v očích vyhledávače prestižnější a s vyšší pozicí může počítat.

  V minulosti byl důležitý počet externích odkazů, a tak se někteří snažili získat velké množství odkazů nepřirozeně a využívali například systémy výměny odkazů. Od roku 2012 je jakýkoli podvod v této oblasti téměř nemožný. Právě letos zavedl vyhledávač Google algoritmus Penguin, který snižuje pozici webů využívajících nelegální linkbuildingové aktivity.

  Typy odkazů a kotev

  Externí odkazy se dělí na ty s atributem dofollow a nofollow. Atributy jsou značky HTML, které instruují vyhledávací roboty. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma typy odkazů? Atribut dofollow říká robotům, aby sledovali odkaz a indexovali stránku, na kterou vede. Takový odkaz přenáší část své síly na pozicovanou stránku. Na druhou stranu odkazy označené atributem nofollow jsou ty, které robot vyhledávače nesleduje. Nedávají moc straně, ke které vedou.

  Na první pohled by se mohlo zdát, že do linkbuildingu se počítají pouze odkazy s atributem dofollow. To je pravda, pouze ony jsou schopny ovlivnit pozici webu v žebříčku. Při budování sítě odkazů byste však měli zvážit oba typy atributů. V opačném případě by vyhledávač Google mohl považovat získané odkazy za nepřirozené. Důležitý je poměr počtu odkazů dofollow a nofollow. Navíc se počítá i kotva, tedy text, pod kterým se odkaz skrývá. Může to být klíčové slovo, ale opět je důležitý poměr počtu odkazů s klíčovým slovem k počtu odkazů s adresou webu nebo jiným textem, který není reklamní.

  Odkud získat cenné odkazy?

  Nejoblíbenější v linkbuildingu jsou sponzorované odkazy, tedy odkazy z kvalitních placených článků. Lze je umístit mj na zpravodajských webech nebo blozích. Dalšími způsoby, jak získat cenné odkazy, jsou příspěvky hostů na blozích třetích stran, obchodních adresářích a online fórech. Nejdůležitější pravidla pro získávání odkazů:

  • Postarejte se o to, co „nabíjí odkaz“. Větší význam pro umístění mají odkazy umístěné v hodnotném obsahu. Proto jsou sponzorované články tak oblíbenou formou linkbuildingu.
  • Odkazy musí pocházet z hodnotných webových stránek, které vyhledávač Google považuje za důvěryhodné. V opačném případě nebudou pro SEO důležité a mohou dokonce poškodit web.
  • Externí odkazy by měly pocházet z podobných tematických stránek. Díky tomu nebudou považovány za spam.
  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Obsahový marketing a pozicování

  Obsahový marketing je v současnosti jednou z nejdůležitějších strategií propagace produktů a služeb na webu. S jeho pomocí mohou podnikatelé dosahovat různých obchodních cílů a za velmi nízkou cenu podporovat pozicování webových stránek. Pro Google, což je konec konců textový vyhledávač, je obsah obzvláště důležitý. Co to ale vlastně je tento druh marketingu a jak jej lze kombinovat se SEO strategií?

  Definice obsahového marketingu

  Content marketing neboli obsahový marketing je strategie, která spočívá ve vytváření různých druhů textů, grafiky a video materiálů a jejich šíření na internetu. Jsou navrženy tak, aby vám pomohly dosáhnout vašich obchodních cílů. Toto není oficiální definice. Na internetu jich najdete mnoho, ale myšlenka je vždy prezentována stejným způsobem. Klíčem je distribuovat vysoce kvalitní obsah, který povzbudí jasně definované publikum ke konkrétním akcím.

  Fráze by měla být podtržena vysoká kvalita. Není zde místo pro nekvalitní obsah, který nepřináší příjemci žádnou hodnotu. Musíte také zapomenout na nepřirozené „cpání“ klíčových frází do každé druhé věty. Takové praktiky jsou sebedestruktivní, protože Google v roce 2011 představil algoritmus Panda. Obsahový marketing je extrémně univerzální strategie. V závislosti na typu obsahu může společnost podpořit při dosahování prodejních i imageových cílů.

  Obsahový marketing a SEO – co mají společného?

  Co má obsahový marketing společného se SEO? V první řadě jsou to texty, které do značné míry definují hodnotu webu. Vyhledávač na jejich základě dokáže určit, zda se mu vyplatí vaši stránku uživatelům zobrazovat či nikoliv. Může ale obsah ovlivnit pozici webu ve výsledcích vyhledávání? Může, a to nepřímě i bezprostředně. Je však třeba připomenout, že texty SEO podporují dlouhodobě. Nemůžete počítat s tím, že zveřejněním příspěvku na blogu se stránka okamžitě posune na vyšší pozici.

  Obsahový marketing rozšiřuje možnosti, pokud jde o umístění klíčových slov. Čím více obsahu, tím na více frází bude možné web umístit. V rámci domény navíc můžete do textů umístit interní odkazy, které také podporují SEO. Za zmínku stojí, že vyhledávač Google oceňuje stránky, jejichž obsah je pravidelně rozšiřován. To je známka toho, že stránka „žije“ a její majitel se neustále snaží vyjít návštěvníkům vstříc.

  Jak vytvořit obsah podporující SEO?

  Aby obsah podporoval SEO aktivity, musí být v první řadě správně optimalizován podle požadavků vyhledávače. Nejprve je třeba vybrat klíčová slova. Tento proces se prakticky neliší od výběru frází za účelem pozicování celého webu. Musí být přizpůsobeny chování uživatelů – jinak váš obsah nikdo nenajde. Meta tagy a URL jsou další důležitou otázkou. Pokud dáte každý příspěvek blogu na samostatnou podstránku, ujistěte se, že máte povzbudivý název a popis a také přátelskou adresu. Do těchto prvků zahrňte nejdůležitější klíčová slova pro váš vstup.

  Kromě toho je důležité formátování a celková čitelnost textu. Google je v tomto ohledu velmi dobrý v analýze obsahu. Text by měl být rozdělen do krátkých částí popsaných podnadpisy, včetně zvýraznění, tučného písma, seznamů, odrážek. V současné době je dělení textu do krátkých odstavců zvláště důležité pro uživatele mobilních zařízení. V současné době pochází většina webového provozu právě z mobilních zařízení. Vyhledávač navíc nejprve zkontroluje verzi určenou pro chytré telefony. Dlouhé bloky textu nejsou na velké obrazovce počítače atraktivní a na malém mobilním zařízení jsou prakticky nepřijatelné.

  Jaké texty mohou být akceptovány v rámci obsahového marketingu?

  Content marketing není jen o textech. Zahrnuje také grafiku, fotografie, infografiku a video materiály. Když však mluvíme o obsahovém marketingu, máme na mysli nejčastěji texty a právě ty nejvíce podporují SEO. Týká se to prodejních textů, textů na domovské stránce, příspěvků na blogu, e-knih a také popisů produktů a kategorií v internetovém obchodě.

  Real Time Marketing

  Real Time Marketing (RTM) se nazývá marketing v reálném čase. Spočívá ve vytváření kampaní, které odkazují na aktuální dění ve světě kultury, sportu nebo politiky. Tuto strategii používá mnoho známých značek. Jedním z nejznámějších příkladů je reklama na tyčinku Snickers z roku 2014, která odkazovala na situaci na utkání Itálie – Uruguay. Uruguayský hráč během zápasu pokousal hráče z týmu soupeře. Značka této akce dokonale využila. Na svůj reklamní banner umístila vzkaz MORE SATISFYING THAN ITALIAN nad obrázkem tyčinky. O této reklamě se mluví dodnes, což znamená, že marketéři odvedli dobrou práci.

  Marketing je velmi dynamické prostředí. Pokud nedržíte krok s aktuálními trendy, konkurence je před vámi. Proto je RTM tak efektivní. Jde o přímou reakci na významné události, o které je velký zájem.

  Reflex obchodníka je klíčem k úspěchu

  Vytvořit v krátké době zajímavou, atraktivní a hlavně efektivní reklamní kampaň je docela výzva. Klíčem k úspěchu jsou proto dovednosti obchodníka. Ne každý dokáže pod tlakem doby vytvořit něco, co uchvátí davy. Real Time Marketing jistě používá mnoho společností, ale velká část selhává. Vyplatí se tedy mít na palubě někoho, kdo dokáže rychle reagovat a využít hlasitou událost k propagaci vaší firmy.

  Největší výhoda Real Time Marketingu

  Největší výhodou marketingu v reálném čase je, že můžete získat velkou publicitu za velmi nízkou cenu. Častokrát je nejúspěšnější jednoduchá grafika sdílená na sociálních sítích. Taková akce totiž nic nestojí a pokud je dobře navržena, dostane se k obrovskému publiku, díky čemuž se firma stane více rozpoznatelnou. Efektivita RTM kampaně je vidět pouhým okem. Vzrušující události totiž rychle nabývají na síle. Chcete-li se o tom přesvědčit, stačí použít službu Google Trends, která zobrazuje nejčastěji vyhledávané fráze v poslední době. Po Oscarech 2022 bylo jednou z nejvyhledávanějších frází jméno herce, který na ceremoniálu praštil hostitele pěstí do obličeje. Společnosti, které této situace využily k propagaci svého podnikání, jistě zaznamenaly nárůst zájmu o jejich značku.

  Plánovaný Real Time Marketing

  Real Time Marketing je rychlou reakcí společnosti na vznikající události. Taková strategie se však na rozdíl od zdání dá naplánovat. Nejde samozřejmě o události, jako je rána do obličeje na Oscarech nebo kousnutí soupeře na zápase Itálie – Uruguay, protože ty nejsme schopni předvídat. Jde o svátky nebo události, které se konají každý rok ve stejný den. Je pravda, že názory na toto téma se rozcházejí. Někteří obchodníci se domnívají, že kampaně týkající se Dne dětí nebo Vánoc jsou falešné RTM. Nic však nebrání tomu, abychom tak s nimi zacházeli.

  V případě takových akcí a svátků se vyplatí naplánovat kampaň předem. Zde nemusíte jednat pod časovým tlakem, takže si můžete dobře rozmyslet, co bude efektivní. Kromě toho lze RTM použít také pro události, jako jsou zápasy. Stačí připravit dvě verze kampaně – na vyhranou nebo prohranou týmu, který podporuje celá země.

  Největší chyby marketingových kampaní v reálném čase

  Real Time Marketing dokáže zázraky, pokud je událost dobře využita. Jak již bylo zmíněno, ne všechny značky si dobře radí s tímto úkolem. Největší chyby v kampaních RTM jsou:

  • nepromyšlené kampaně,
  • nesoulad s cílovou skupinou,
  • složitá informace,
  • žádný odkaz na značku.

  Marketing v reálném čase a SEO

  Může Real Time Marketing podporovat SEO? Samozřejmě že ano. Publicitu akce lze využít ke zvýšení návštěvnosti a konverze na webu a také zájmu o konkrétní produkty či služby. Možností je mnoho. K přesměrování uživatelů na web můžete použít sociální média. Nebo zveřejněte příspěvek na blogu, který obsahuje klíčové fráze související s významnou událostí. Musíte však být velmi kreativní.

  Proč se vyplatí provozovat blog v e-commerce?

  Už víte, že obsahový marketing je jednou z nejdůležitějších strategií digitálního marketingu. E-knihy, průvodce, obsah na úvodní stránce – to vše podporuje pozicování webových stránek, navíc je zaměřeno přímo na uživatele, a proto umožňuje dosáhnout mnoha dalších cílů společnosti. A co odvětví e-commerce? Záleží zde také na obsahu? Samozřejmě, že ano, a to hodně. Blog v internetovém obchodě je skvělý způsob, jak doplnit strategii umístění webových stránek, ale nejen to. Hodnotné články podporují marketingové aktivity na mnoha dalších úrovních.

  Přirozená propagace produktů

  Mnoho spotřebitelů přiznává, že mnohem lépe reagují na propagaci produktu nebo služby formou textu než jako reklamní banner zobrazený například v rámci placené kampaně Google Ads. Za zmínku zde stojí fenomén tzv. bannerové slepoty, která spočívá v nevědomém ignorování reklam zobrazovaných na internetu.

  Texty, například ve formě blogu v e-commerce, jsou mnohem méně rušivé reklamy, a proto je spotřebitelé pravděpodobněji asimilují. Mohou dávkovat informace svým vlastním tempem a sami se rozhodnout, kdy článek použijí. V textech na blogu můžete popsat problémy potenciálních příjemců, rozvíjet témata, která je zajímají, a zároveň přirozeně vyprávět o produktu a prezentovat jeho přednosti v konkrétní situaci.

  Budování image odborníka

  Každý nakupuje od společnosti, které důvěřuje a považuje ji za odborníka v oboru. Pokud na svém blogu začnete svému publiku vysvětlovat věci, které jsou nepochopitelné, rychle si vybudujete image odborníka a vybudujete důvěru.

  Musíte se však mít na pozoru před fenoménem zvaným prokletí vědění. Spočívá v tom, že člověk specializující se na dané téma vysvětlí ostatním danou problematiku nesrozumitelným způsobem. Pokud použijete obtížný odborný jazyk, vaše publikum nebude rozumět tomu, co mu chcete sdělit. Pište rovnou. Vžijte se do kůže člověka, který o daném tématu nemá ani ponětí.

  Stáhování provozu do internetového obchodu

  Příspěvky na blogu jsou texty, a do textů můžete zahrnout fráze, pro které chcete být viditelní. V článcích na blogu můžete s jistotou používat delší fráze, tedy long-tail, například ve formě otázek zadávaných uživateli do vyhledávače. Díky tomu na svůj web přitáhnete zájemce a postaráte se také o efektivní pozicování vašeho internetového obchodu. Firemní blog je považován za nejlevnější a nejefektivnější způsob získávání organické návštěvnosti webu. Vyplatí se využít jeho možností.

  Možnost propojení v rámci domény

  Do příspěvků na blogu můžete také umístit interní odkazy a odkázat čtenáře na další články, ale také na kategorie nebo dokonce konkrétní produkty. Čím více položek, tím pevnější profil odkazů můžete vytvořit, což je samozřejmě důležité pro proces pozicování stránky. Pokud si uživatel přečte daný příspěvek a poté následuje navržené odkazy, doba jeho návštěvy webu se výrazně prodlouží. Bude to signál pro vyhledávač, že váš web je hodnotný a odpovídá potřebám uživatelů. Nezapomeňte odkazovat pouze na stránky související s daným článkem.

  Efektivní umístění internetového obchodu

  Na závěr nejdůležitější informace – blog v e-commerce jednoduše podporuje pozicování vašeho webu. Všechny výše popsané problémy jsou relevantní pro SEO. Do svých článků můžete zahrnout long tail fráze, odkazovat na následné podstránky a udržet uživatele v doméně po dlouhou dobu. Navíc máte neomezené možnosti rozšíření, což dobře vnímá i Google. Jen nezapomeňte optimalizovat každou podstránku se záznamem. Proveďte změny v kódu webu (meta title a meta description tags), postarejte se o přátelské URL, strukturu záhlaví a klíčová slova.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Jak na pozicování internetových stránek lokálně?

  Lokální SEO je typ SEO, jehož cílem je zvýšit vaši viditelnost v konkrétní geografické oblasti. Co to znamená? Pokud provozujete stacionární společnost, která poskytuje služby například v jednom městě, vaší cílovou skupinou jsou obyvatelé daného města. Nemusíte propagovat své podnikání na celostátní úrovni, takže obecné umístění webových stránek nebude potřeba.
  Lokální SEO způsobí, že web se zobrazí na fráze obsahující název města. V některých případech je zbytečná i lokální fráze – stačí, když vyhledávač Google zkontroluje polohu uživatele. Firemní web se tak dostane přímo k cílové skupině. Jak implementovat lokální SEO?
  Základní optimalizace webu

  Bez ohledu na to, zda se jedná o lokální pozicování nebo jakýkoli jiný typ SEO, základem strategie (kromě auditu a analýzy konkurence) je optimalizace webu. Musíte se postarat o technické aspekty, jako je výkon, bezpečnost, mobilní verze a také přizpůsobení faktorům hodnocení. Požadavky vyhledávače Google jsou ve všech případech stejné. Musíte se postarat o správné meta tagy, přátelské URL, interní linkování, optimalizaci obrazových souborů a další dříve zmíněné aspekty.

  Lokální klíčová slova

  Mezi lokální klíčová slova patří název města, regionu nebo okresu. Především díky nim můžete svůj web nasměrovat na konkrétní místo a dát tak vyhledávači vědět, kteří uživatelé jej mají zobrazit. Výběr slov pro lokální SEO by měl vycházet z chování a zvyklostí uživatelů jako v případě jakéhokoli jiného typu positioningu.

  Zde musíte samozřejmě vzít v úvahu místní zákazníky. Lokální klíčová fráze může být např. SEO Poznaň nebo taneční škola Varšava. Fráze o geografické oblasti samozřejmě nemusí být na konci. Lokální klíčové slovo může vypadat také takto: SEO v Poznani. Když implementujete SEO na jedno město, vaše konkurence je mnohem menší. Proto je snazší umístit se vysoko na lokální klíčová slova a celý proces je levnější. Navíc můžete rychleji počítat s výsledky.

  Vizitka v Mapách Google

  Jednou z nejdůležitějších věcí v případě lokálního pozicování webových stránek je vizitka v Mapách Google. Ve službě Moje firma na Googlu si jej můžete vytvořit zdarma a nepotřebujete k tomu vlastní web. Vizitka by měla obsahovat název firmy, kontaktní údaje, nejdůležitější informace o činnosti a také fotografie.

  Uživatelé v rámci ní mohou přidávat názory, což je velmi důležité z hlediska viditelnosti ve výsledcích lokálního vyhledávání – Google zobrazuje na prvních místech vizitky s mnoha pozitivními názory. Proto stojí za to povzbudit své klienty, aby se podělili o své dojmy ze spolupráce s firmou. Pamatujte však, že vytvoření vizitky je pouze prvním krokem. Důležité je i její umístění, protože virtuální firemní profily se ve vyhledávači zobrazují v určitém pořadí.

  Je pravda, že Google bere v úvahu vzdálenost od uživatele, ale bez správné optimalizace jsou vaše šance na viditelnost mnohem nižší. Jak provést umístění vizitky v Mapách Google? V žádném případě to není totéž jako zvýšení viditelnosti webových stránek. V tomto případě je nejdůležitější doplnit informace o firmě. Čím více podrobností je na vizitce, tím lépe. Nezapomínejte ani na fotografie, stejně jako na pravidelné osvěžování vizitky a zveřejňování informací. Dejte Googlu vědět, že vaše firma aktivně běží a udržuje si profil na webu.

  Vizitky NAP

  Vizitka NAP (name, address, phone number) obsahuje název a kontaktní údaje společnosti. Vyplatí se jej umístit na různá místa na webu, například do zápatí stránky, do firemních katalogů apod. Je důležité, aby byly všude úplně stejné údaje. V opačném případě může mít vyhledávač problémy s přiřazením firmy k jednomu místu. Pamatujte, že pokud změníte své telefonní číslo nebo adresu, musíte aktualizovat všechny NAP v síti. Stojí za to si poznamenat místa, kde je taková vizitka zveřejněna. Pak nebude problém neustále aktualizovat všechny stávající v síti a lokální určování polohy bude jednodušší.

  Lokální linkbuilding

  Budování odkazů je také důležité v lokálním pozicování. Čím hodnotnější odkazy vedou na váš web, tím výše bude ve výsledcích organického vyhledávání ve Vyhledávání Google. Odkazy by měly pocházet z místních webů, a to tématicky podobných vašemu webu. Lokální pozicování by se neobešlo bez hodnotného obsahu. Zjistěte, jaká témata zajímají vaše potenciální zákazníky, a snažte se jim poskytnout vysoce kvalitní obsah, který bude odpovídat na jejich dotazy.

  Zahraniční pozicování

  Vysoce rozvinutá technologie dnes usnadnila expanzi na zahraniční trhy, která je jednodušší než před několika desítkami let. Zásluhu na tom mají především marketingové příležitosti. V minulosti bylo těžké oslovit vaší nabídkou zahraniční zákazníky. Když byly zapojeny pouze tradiční marketingové kanály, propagace v jiné zemi byla nemožná nebo velmi nákladná. Digitální marketing nám umožňuje oslovit uživatele vzdálené tisíce kilometrů během pár sekund a za velmi nízkou cenu. To vše díky síti a SEO – v tomto případě zahraničnímu.

  Co je to pozicování zahraničního webu?

  Zahraniční positioning je nasměrování webu na zahraniční verzi vyhledávače. Jde o to, aby vyhledávač rozpoznal jazyk a zemi, do které web směřuje, a následně je zobrazil příslušným uživatelům. To je mnohem obtížnější než lokální pozicování nebo dokonce obecné pozicování. Ve skutečnosti se uvažuje za nejobtížnější, nejdražší a nejkomplikovanější typ pozicování. Kromě základní optimalizace je nutné web přeložit do příslušného jazyka a také realizovat mnoho činností typických pro zahraniční SEO.
  Nutno připomenout, že v tomto případě je konkurence mnohem větší, protože o pozici v žebříčku bojujeme s firmami z mnoha dalších zemí. Ke kterému vyhledávači by měly být SEO aktivity přiřazeny? Odpověď je jednoduchá: k tomu, který je v cílové zemi nejoblíbenější. Před plánováním strategie byste to měli pečlivě zkontrolovat. Ve většině zemí světa, stejně jako v Polsku, však vede Google. V ostatních zemích se jednoduše objeví v příslušné jazykové verzi, např. Google.uk pro Velkou Británii. Jazykové požadavky pro každou jazykovou verzi jsou pro SEO stejné.

  Pro koho je zahraniční SEO určeno?

  Investice do SEO v zahraničí je velké rozhodnutí. Takové akce stojí mnohem víc než jen zvýšení národní viditelnosti a existuje větší riziko neúspěchu. Pokud uvažujete o propagaci své firmy v zahraničí, musíte si dobře rozmyslet, zda má vámi vybraný trh potenciál. Ne každý produkt a ne každá služba bude oblíbená ve všech koutech světa.
  Zahraniční pozicování webu je řešením pro firmy, které dobyly místní i domácí trh a nyní se chtějí pokusit své podnikání ještě rozšířit. Společnost, která se rozhodne expandovat do zahraničí, by měla mít poměrně velký rozpočet, protože za SEO aktivity mimo republiku musíte mnohem více zaplatit. Rozhodně to není dobrá volba pro malé podniky, které mají na „vlastním dvorku“ stále co dělat.

  Nejdůležitější pravidla pro zvýšení viditelnosti v zahraničí

  Myslíte si, že jste schopni dobýt zahraniční trh, a tak chcete investovat do SEO? Skvělé! Stačí si zapamatovat několik důležitých pravidel. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jde o složitý a komplikovaný proces vyžadující znalosti a zkušenosti, je nejlepší pověřit jeho provedením SEO agenturu. Pokud se však rozhodnete udělat to sami, mějte na paměti následující body.

  • Je nezbytné prozkoumat zahraniční trh a prověřit rozdíly v kulturní a ekonomické sféře. Pamatujte, že uživatelé v zahraničí mohou používat vyhledávač úplně jinak, používat jiná klíčová slova a mít jiné preference. Pokud jim chcete svou nabídku směřovat, musíte zvážit jejich potřeby a preference.
  • Webové stránky musí být napsány v úředním jazyce země, do které nabídku směřujete. Je obrovskou chybou napsat web v angličtině a poslat ho do země, jejíž úřední jazyk je úplně jiný. Tato situace znesnadní rozpoznání vašeho záměru vyhledávači (nebude vědět, do jaké země chcete stránku nasměrovat) a může být chybně interpretována cílovou skupinou.
  • Zkontrolujte, zda zahraniční spotřebitelé mají zájem o váš produkt nebo službu. Občas se stane, že je výrobek v dané zemi nelegální. Samozřejmě je to velmi vzácný jev, ale je lepší mít jistotu.

  Jak zkontrolovat pozici stránky ve vyhledávači Google?

  Umístění webových stránek znamená zvýšení jejich viditelnosti ve vyhledávači. Vyplatí se proto průběžně kontrolovat, zda jsou realizované akce efektivní, a to analýzou aktuální pozice webu na jednotlivá klíčová slova. Takový postup by měl být také proveden před plánováním pozicování. Díky tomu uvidíte, jak jste na tom s konkurencí a kolik budete muset do SEO strategie investovat. Než se však pustíte do kontroly své pozice v žebříčku a ověřování efektů positioningu, musíte se ujistit, že váš web vůbec je v indexu Google. Dříve nebo později se každý web zaindexuje, i když s tím jeho vlastník nic neudělá.

  Někdy se však objeví chyby, například v kódu webu, které robotům brání v přístupu ke svým zdrojům. Přítomnost v indexu můžete zkontrolovat pomocí nástroje Google Search Console, stačí zadat adresu vaší domény. Můžete to také zkontrolovat ručně zadáním adresy do lišty prohlížeče stránky: nazevtvedomeny.cz. A jak zkontrolovat pozici v žebříčku u jednotlivých frází?

  Ruční kontrola pozice webu ve vyhledávači

  Prvním způsobem je ruční kontrola pozice ve vyhledávači na konkrétní fráze související s vaším oborem. Musíte dělat to, co dělají vaši potenciální odběratelé, když hledají produkty nebo služby, které nabízíte. Jde o časově nejnáročnější řešení – pozici webu byste měli kontrolovat jeden po druhém, slovo po slovu. Tato metoda rozhodně nebude fungovat v případě velkých internetových obchodů, které jsou umístěny na velké množství frází. Majitelé malých zpravodajských webů si však tímto způsobem často ověřují své místo ve výsledcích vyhledávání. Je však třeba pamatovat na vymazání historie souborů cookie, aby vyhledávač nepřiřazoval výsledky k vaší internetové aktivitě.

  Google Search Console

  Google Search Console (GSC) je bezplatný nástroj od společnosti Google, který umožňuje kontrolovat přítomnost webové stránky v indexu vyhledávače a také sledovat statistiky návštěvnosti a pozice pro jednotlivé fráze. Vše, co musíte udělat, je vytvořit účet a zadat adresu vaší domény.

  Nástroj zobrazuje mnohem více statistik souvisejících se SEO. Díky němu můžete plánovat efektivní pozicování webových stránek a sledovat efekty. GSC vám ukáže, do jaké míry váš web odpovídá požadavkům vyhledávače. Ověříte si, na jaké uživatelské dotazy se jednotlivé podstránky zobrazují a která slovní spojení nejčastěji generují návštěvnost. Nástroj také umožňuje zkontrolovat konkrétní časové období. Můžete analyzovat návštěvnost za posledních 7 dní nebo 12 měsíců. Bohužel v tomto případě potřebujete velké znalosti v oblasti pozicování a návštěvnosti v Google. Pouze dobře interpretované výsledky pomohou při plánování dalších strategií a zavádění změn.
  Bezplatné nástroje dostupné na webu

  Na trhu existuje několik nástrojů, které umožňují zdarma analyzovat statistiky webu a kontrolovat pozici u jednotlivých frází. Kromě Google Search Console je příkladem takového nástroje například G Spot Intensys. Je to aplikace, která se připojuje k vyhledávači Google. Umožňuje vám zkontrolovat viditelnost jednotlivých slov, ale má určitá omezení. Bezplatné programy a nástroje vám umožní zkontrolovat viditelnost webu na Googlu, jde však spíše o základní údaje. Pokud to uděláte ze zvědavosti, budou perfektní, ale pro detailní rozbor situace webu je lepší použít profesionální nástroje, často placené.

  Specializované SEO nástroje

  Pokud provádíte pozicování webových stránek sami, musíte si pořídit profesionální SEO nástroje. Bez nich jen těžko naplánujete efektivní strategii a nezůstanete pozadu za konkurencí. Pomohou vám také sledovat dosažené výsledky a vyhodnocovat efektivitu zavedených akcí. Příklady placených nástrojů jsou Senuto, Semstorm a SerpMonster.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  SEO a UX synergie

  Majitelé několika let starých webů si jistě pamatují doby, kdy bylo důležité pouze uspokojit potřeby indexovacích robotů, navíc tito roboti neměli příliš vysoké požadavky. Z tohoto důvodu jste na internetu mohli často narazit na tzv. presell pages tedy velmi nekvalitní obsah nacpaný frázemi. Pro příjemce neměly žádnou hodnotu, ale podporovaly proces zvyšování viditelnosti.

  Postupem času, rozvojem vyhledávače a aktualizacemi vyhodnocovacích algoritmů se přístup k umístění webových stránek změnil. V současné době je pozornost zaměřena na uživatele a jeho potřeby jsou nejdůležitější. UX aktivity hrají obrovskou roli v digitálním marketingu a samotném pozicování. Co to je a co znamenají pro SEO?

  Co je UX a proč je důležitý?

  User Experience, zkráceně UX, je zkušenost nebo zkušenost uživatele, který používá web. Tento koncept je tvořen všemi emocemi a pocity vyvolanými interakcí s webem. Mohou být pozitivní nebo negativní. Vše závisí na tom, jak bude váš web navržen; zda bude přizpůsoben potřebám a preferencím cílového uživatele či nikoliv. Dobře optimalizované weby pro UX: efektivní, vizuálně atraktivní, užitečný a také pomáhá uživateli dosáhnout cíle. Návrhu webu by proto měla předcházet hloubková a vícestupňová analýza uživatelského chování, zvyků a očekávání.

  Proč je UX tak důležité? V první řadě kvůli neustále rostoucímu povědomí uživatelů internetu. Vědí, že mohou očekávat více a nespokojí se s nekvalitními digitálními stránkami a službami. Uživatelské zkušenosti navíc ovlivňují jejich nákupní rozhodování. To znamená, že UX má skutečný dopad na konverzní poměr, který má v digitálním marketingu velký význam. Optimalizace webu pro UX má podnítit uživatele k akci, která bude zisková z pohledu vlastníka webu.

  Záleží na UX v procesu SEO?

  Pojem User Experience hraje v procesu SEO mimořádně důležitou roli. Zaprvé se jedná o problém, o kterém se již mluvilo dříve – získání vysoké pozice nebude mít velký význam, pokud nebude následovat nic jiného. Místo toho, abyste se soustředili pouze na SEO, které je zodpovědné za organickou návštěvnost, je potřeba se zaměřit i na UX, které tuto návštěvnost převede na konverzi.

  V současné době by obě tyto záležitosti měly jít vždy ruku v ruce. Bez UX nezáleží na SEO, protože samotná návštěvnost nebude generovat konverze. Totéž platí obráceně. Uživatelé se nebudou moci přesvědčit o tom, že webová stránka je hodnotná, pokud ji nenajdou. Ale to není všechno. Jde také o požadavky Google. Vyhledávač už nějakou dobu staví uživatele do popředí a právě z hlediska UX aktualizuje své algoritmy. Bezcenné stránky, které se načítají pomalu, nemají dostatečné zabezpečení a mobilní verzi, se ve vysokých hodnoceních neukazují.

  Co je SXO a kdo by měl takovou strategii implementovat?

  SXO je kombinací SEO a UX. Je to strategie, která se stejnou měrou zaměřuje na zvýšení organické návštěvnosti a optimalizaci vašeho konverzního poměru. Jeho implementace spočívá v přizpůsobení webu všem faktorům hodnocení vyhledávačů, provádění činností na webu i mimo něj a také optimalizace z hlediska uživatelské zkušenosti. Cílem SXO je zvýšit viditelnost v organických výsledcích a povzbudit uživatele k provedení konkrétní akce, která jakýmkoli způsobem přispěje k úspěchu společnosti. V době enormních požadavků ze strany vyhledávačů a uživatelů internetu by SXO strategii měl realizovat každý, kdo počítá s úspěchem na webu.

  Pozicování grafiky a filmů

  Umístění obrázků a video souborů je v procesu SEO poměrně často přehlíženo. Majitelé webových stránek se zaměřují na kód webu, obsah a budování odkazů. Všechny tyto aspekty jsou samozřejmě nesmírně důležité, ale s malým úsilím můžete zvýšit efektivitu prováděných činností. Proto je vynechání umístění grafiky a filmů obrovskou chybou. Fotografie v Google Graphics mohou být skvělým způsobem, jak zvýšit návštěvnost vašeho webu. Mnoho spotřebitelů hledá ve vyhledávači fotografií a odtud pak přejde na web. Za zmínku však stojí, že je to důležitější v případě společností, které nabízejí produkty, a ne například virtuální služby. Jak by měl proces pozicování v tomto případě fungovat?

  Jak umístit obrazové soubory?

  Google oficiálně neposkytuje pokyny pro pozicování obrázkových souborů v Obrázcích Google. Z tohoto důvodu se málo ví o tom, na jakém základě je jejich hodnocení sestavováno. Mnohaleté pozorování však umožnilo odborníkům vyvodit několik závěrů. V současné době je vysoce pravděpodobné, že následující aspekty ovlivňují pozici obrázku v Obrázcích Google.

  ALT atribut

  ALT Atribut je značka pro grafický soubor v HTML jazyce. Je to alternativní popis obrázku, který se objeví, když se z nějakého důvodu grafika nemůže zobrazit. V tomto případě uživatel vidí ALT atribut a ví, co je v grafice. Toto je jeden z nejdůležitějších aspektů při pozicování obrázků v Obrázcích Google. ALT Atribut by měl výstižně popisovat, co grafický soubor představuje, a také by měl obsahovat nejdůležitější klíčové fráze. Nemůže to být náhodný řetězec znaků, který se často generuje automaticky při vytvoření webu např. v generátoru.

  Atribut Title

  Toto je další HTML tag. Týká se názvu grafického souboru. Pravidla jsou v podstatě stejná jako u popisu. Nemůže to být automaticky generovaný text, musí fotku nějakým způsobem popisovat. Je však třeba pamatovat na to, že nemůže být zároveň kopií textu z atributu ALT.

  Název grafického souboru

  Název obrázku také zvyšuje jeho viditelnost v Google Graphics. Měl by odkazovat na to, co je na fotografii, obsahovat klíčové slovo, pro které má být obrázek viditelný, ale bez diakritických znamének. Správný název grafického souboru může vypadat takto: boty-na-behani-new-balance.jpg Nesprávný název vypadá takto: DSC3781.jpg.

  Kvalita, rozlišení a hmotnost

  Efektivní umístění by mělo také zohledňovat parametry, jako je kvalita, rozlišení a váha grafického souboru. Z pozorování a zjištění vyplývá, že je vysoká pravděpodobnost, že Google těmto aspektům věnuje velkou pozornost. Pokud chcete, aby se vaše grafika zobrazovala vysoko a generovala hodnotný provoz, musíte zajistit, aby byla vysoce kvalitní. Bohužel postarat se o všechny tyto parametry není snadný úkol. Musíte najít zlatou střední cestu mezi dobrou kvalitou obrázku a jeho hmotností. Pokud je příliš velký, bude se obrázek načítat dlouho a zpomalí to výkon stránky.

  Mapa grafických souborů

  Optimalizační práce na webu by měly zahrnovat vytvoření sitemapy v XML souboru. Je to malý soubor, který obsahuje seznam všech adres v rámci domény. Usnadňuje vyhledávacím robotům indexování vašeho webu a kontrolu nového obsahu. Vyplatí se také vytvořit takovou mapu pro grafické soubory a uložit ji ve formátu XML. Umístěte jej na server a nahlaste v Google Search Console. Díky tomu budete mít jistotu, že vaše grafické soubory jsou zařazeny do indexu vyhledávače.

  Základní optimalizace cílové stránky

  Grafické soubory se nebudou zobrazovat na vysokých pozicích, pokud je výkon vašeho webu pomalý a existují jiné technické problémy. Pokud chcete umístit obrázek do Google Images, ujistěte se, že technická optimalizace webu je úspěšná.
  Obsah obklopující obrázek
  Pro Google je hodnotný obsah důležitý v mnoha různých oblastech. Nejinak je tomu i v případě pozicování grafiky. Pokud umisťujete obrázek na stránku, ujistěte se, že se v jeho blízkosti nachází kvalitní text nasycený relevantními klíčovými slovy souvisejícími s grafikou.

  Jak umístit video soubory?

  Video soubory jsou prvkem marketingu obsahu. V dnešní době mají velký význam, protože uživatelé jsou denně zahlceni obrovským množstvím obsahu v podobě textů. Někteří lidé se raději učí informace ve formě videí. Jak by mělo vypadat efektivní pozicování video souborů? Vše záleží na tom, jak je zveřejníte. Můžete to udělat přímo na vašem serveru nebo prostřednictvím platformy, jako je YouTube. Pokud zvolíte první možnost, bude proces optimalizace podobný jako u obrázků. Důležitá je kvalita, rozlišení, váha, atribut title videa a také mapa video souborů ve formátu XML.

  Pozicování internetových obchodů

  Vzhledem k rostoucímu zájmu o online nakupování je odvětví e-commerce stále populárnější. Na webu se každým rokem objevují nové internetové obchody, a proto musí podnikatelé bojovat se silnou konkurencí. Z tohoto důvodu je zvýšení viditelnosti prodejního webu stále důležitější. Pokud se zabýváte e-commerce, optimalizace webových stránek i off-site aktivity jsou pro vás nutností.

  Schéma pozicování v e-commerce

  Zvýšení viditelnosti v elektronickém obchodování je téměř stejné jako pozicování vašich stránek. V obou procesech jsou určité rozdíly, ale schéma je stejné.

  Audit a analýza konkurenčních stran

  Audit webu odhalí chyby a prověří, do jaké míry aktuálně odpovídá SEO požadavkům vyhledávače. Zatímco analýza konkurence je potřebná, aby se zjistilo, jaké akce jsou účinné. Tyto dva kroky jsou výchozím bodem pro proces SEO, ať už se jedná o jednoduchou informační stránku nebo e-shop.

  Plánování strategie

  Další fází je plánování strategie na základě auditní zprávy a závěrů vyvozených po analýze webových stránek konkurence. Kromě toho byste měli vzít v úvahu také cílovou skupinu, rozpočet a cíle, o které společnost usiluje. U e-commerce je obvykle cílem zvýšení prodeje.

  Provádění činností

  Po plánování přichází na řadu implementace navržené strategie, tedy technická optimalizace, off-site aktivity a publikační obsah. Pamatujte však, že práce na prodejním webu by neměla být jednorázovou operací. Pozicování internetového obchodu je o systematické optimalizaci a získávání odkazů.

  Sledování efektů

  Poslední fází je sledování efektů, tedy kontrola efektivity prováděných činností. V případě potřeby upravte strategii.

  Na co si musíte dát pozor?

  Zvýšit svou viditelnost v e-commerce je obtížnější a časově náročnější než SEO, ale většina požadavků vyhledávače je stejná. Musíte se starat o technické SEO, hodnotný obsah a profil externích odkazů. Na co si dát pozor, je rychlost načítání obchodu (vzhledem k velkému množství grafických souborů to může být problematické), mobilní verze a zabezpečení (SSL certifikát).

  UX v internetovém obchodě

  Uživatelská zkušenost je důležitá pro jakýkoli digitální produkt, ale v elektronickém obchodování je obzvláště důležitá. V internetovém obchodě je nejdůležitější generovat konverzi, protože ta je zdrojem zisku. Proto je třeba udělat vše pro to, abychom uživatele povzbudili k akci. Kromě toho efektivní pozicování webu by se nemohlo uskutečnit bez optimalizace UX, jak bylo zmíněno výše.

  Získejte více
  potenciálních zákazníků
  OBJEDNEJTE SI AUDIT

  Strukturovaná data v internetových obchodech

  Kvůli tvrdé konkurenci v e-commerce musí majitelé internetových obchodů udělat vše pro to, aby vyčnívali z davu a přitahovali pozornost spotřebitelů i vyhledávačů. Kromě základních optimalizačních činností a polohování „venku“ jsou důležitá i strukturovaná data.

  Co jsou to strukturovaná data?

  Strukturovaná data neboli Schema jsou značky v kódu webu (nejčastěji v HTML), které strukturují data a usnadňují jejich čtení pro vyhledávače. Tyto malé kousky kódu nejen usnadňují prohledávačům čtení webových stránek, ale také usnadňují jejich procházení. Vyhledávač lépe rozumí obsahu webu a dokáže výsledky lépe sladit se záměry uživatelů. Díky tomu Google dokáže rozpoznat, že podstránka souvisí s produktem a lépe ji zaindexuje, což se samozřejmě projeví na jejím zobrazení uživatelům. Majitelé internetových obchodů mohou využít tipy dostupné na Schema.org, což je projekt společností Google, Microsoft, Yandex a Yahoo.

  Ovlivňují strukturovaná data pozici obchodu?

  Podle oficiálních informací poskytnutých společností Google nemají strukturální data přímý vliv na pořadí. To však neznamená, že se do procesu SEO nezapočítávají. Značky schémat ovlivňují pozicování webových stránek nepřímo. Za prvé, usnadňují robotům indexování webu a přesné pochopení obsahu.

  Značky v kódu popisující jednotlivé prvky na stránce navíc pomáhají optimalizovat konverze a zvyšovat prodeje. Jak? No, objevují se ve výsledcích vyhledávání, jsou rozšířením základního obsahu, který se objevuje na webu SERP. Značkou Schema je například cena produktu nebo jeho hodnocení na základě názorů ostatních kupujících. Takové rozšíření popisu stránky ve vyhledávači odlišuje obchod od ostatních výsledků, proto vybízí uživatele k jeho návštěvě.

  Strukturovaná data důležitá pro e-commerce

  Rich snippets jsou prvky, které vizuálně obohacují stránku v organických výsledcích (v základní verzi se zobrazuje pouze nadpis, popis a URL adresa). Ovlivňují vaši CTR, tedy míru prokliku. Pro e-commerce jsou nejdůležitější. Díky nim má uživatel větší pravděpodobnost, že navštíví e-shop, což zvyšuje šanci na nákup. Nejdůležitější strukturovaná data v elektronickém obchodování jsou tyto funkce produktu:

  • název,
  • cena,
  • hodnocení,
  • Dostupnost na skladě,
  • krátký popis.

  Jaké nástroje používají SEO?

  Efektivní pozicování webových stránek vyžaduje nejen odborné znalosti a zkušenosti, ale také správné nástroje. Abyste proces provedli profesionálně, měli byste mít SEO programy a systémy, které vám umožní snadno realizovat následné aktivity, stejně jako sledovat situaci na webu nebo kontrolovat jednání konkurence. Jaké nástroje nejčastěji používají SEO specialisté?

  Google Search Console

  Nejoblíbenějším SEO nástrojem používaným SEO je jednoznačně Google Search Console. Je to bezplatný nástroj poskytovaný společností Google. Je určen jak pro začátečníky, tak pro zkušené SEO experty. Nástroj vám primárně umožňuje zkontrolovat, jak Google vidí váš web; odpovídá faktorům hodnocení; co mu chybí k tomu, aby byl na vyšší pozici.

  Kromě toho můžete v GSC kontrolovat svou pozici pro jednotlivé fráze a analyzovat statistiky návštěvnosti. To je naprostý základ pro každého majitele webu, i když je proces pozicování webu svěřen SEO agentuře.

  Google Analytics

  Google Analytics je další bezplatný nástroj od světové jedničky mezi vyhledávači. Má trochu jiné funkce než Google Search Console. Slouží především k analýze statistik návštěvnosti a kontrole chování uživatelů na webu vč. čas, který v něm strávil. Za zmínku stojí, že nástroj Google Analytics lze využít i v placených reklamních kampaních. Musíte je propojit s reklamním systémem. Google Analytics použije speciální měřicí kód k vytvoření vlastních seznamů odběratelů. Můžete je využít například pro remarketing a cílit reklamu na lidi, kteří na webu udělali konkrétní krok.

  Nástroje pro analýzu odkazového profilu konkurence

  Dobrý SEO specialista musí dávat pozor na konkurenci. Musíte průběžně kontrolovat mj. profil externích odkazů a analyzovat, odkud jiné webové stránky získávají sponzorované odkazy, kde jsou umístěny zmínky a jaké mají kotvy a atributy. Jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro kontrolu akcí konkurentů v oblasti linkbuildingu je Ahrefs. Jedná se o bezplatný nástroj, který vám umožňuje analyzovat externí odkazy libovolného webu. S jeho pomocí můžete zkontrolovat jak web konkurence, tak i svůj vlastní. Z tohoto důvodu se používá při auditu.

  Prohledávače stránek a pluginy v prohlížeči usnadňující pozicování stránek
  Dalším důležitým nástrojem usnadňujícím polohování webových stránek je tzv. crawler. Vyplatí se jej používat zejména v případě velmi složitých webů. K čemu slouží? Ukazuje web z pohledu robota vyhledávače. Majitel webu nebo pozicionér si díky němu může zkontrolovat, jaké chyby jsou ve struktuře, kódu a obsahu webu. S jeho pomocí si ověříte, co vám brání v dosažení vysoké pozice a jak takové chyby odstranit.

  Kromě crawlerů se vyplatí používat pluginy prohlížeče. SEO META in 1 CLICK je příkladem takového pluginu. S ním můžete získat informace o metadatech, adresách URL, souboru robots.txt, záhlavích a odkazech. Mezi další pluginy, které SEO používají, patří SEO Minion, Detailed SEO Extension, Web Developer. Pamatujte však, že jsou pouze podporou při analýze webových stránek, a nikoli primárním zdrojem znalostí, na kterých můžete založit svou strategii.

  Technologie v e-commerce

  Technologie v e-commerce je důležitá nejen pro efektivní fungování obchodu, ale také pro kvalitní služby zákazníkům. Současní spotřebitelé jsou velmi uvědomělí, a proto vyžadují hodně. Rozhodnutí o nákupu může být ovlivněno například cestou od vhození produktu do košíku až po dokončení transakce. Často chyby v řešení v této oblasti přimějí klienta přejít ke konkurenci. Pro prodejní výsledky má proto velký význam výběr platformy, na které bude obchod umístěn. Má to vliv i na SEO?

  Typy prodejních platforem

  Výběr prodejních platforem je opravdu obrovský. Podnikatelé působící v odvětví e-commerce si mohou vybrat jak ze zahraničních systémů, tak od polských tvůrců. Platformy se liší funkcemi, dostupnými možnostmi, možností rozšíření obchodu, pluginy a samozřejmě cenou, ale můžeme je rozdělit do dvou hlavních skupin.

  • Open Source platformy – Jedná se o bezplatné platformy dostupné všem. Za jejich používání nemusíte platit a můžete je bez omezení využívat pro vlastní potřebu. Mají otevřený zdrojový kód, ke kterému má přístup kdokoli. Díky tomu jsou neustále rozšiřovány programátory po celém světě a nabízejí širokou škálu možností. Bohužel v případě technických problémů se musí majitel prodejny spolehnout pouze sám na sebe.
  • Platformy SaaS (Software as a Service) – jsou platformy poskytované jako služba. Zákazníci za ně většinou platí formou měsíčního předplatného. Majitel obchodu nemusí mít vlastní server, za vše odpovídá tvůrce platformy. Toto řešení umožňuje spustit e-shop ve velmi krátkém čase, je však spojeno s určitými omezeními. V tomto případě nelze do zdrojového kódu volně zasahovat.

  Má prodejní platforma význam pro SEO?

  Pro vyhledávač je jedno, na jaké platformě je obchod umístěn. Se všemi systémy a typy softwaru se zachází stejně. Výběr platformy e-commerce však může mít dopad na vaše SEO. Jde o funkce a vybavení, které platforma nabízí z hlediska optimalizace. V případě Open Source systémů má pozicionér přístup ke zdrojovému kódu, který má pro polohování velký význam.
  Důležité také je, zda platforma usnadňuje zavádění SEO aktivit a také zda umožňuje instalaci specializovaných pluginů. Výběr softwaru je třeba pečlivě zvážit. Věnujte pozornost příležitostem SEO a také funkcím přizpůsobeným vašim potřebám a oboru.

  Pozicování internetových obchodů - IdoSell

  IdoSell je platforma věnovaná trhu e-commerce. Je k dispozici v modelu SaaS, což znamená, že abyste ji mohli používat, musíte platit měsíční předplatné. Díky tomu mají zákazníci k dispozici specializovanou technickou podporu, což bohužel není případ Open Source systémů. IdoSell je extrémně rozsáhlá platforma s širokými možnostmi a mnoha funkcemi. Její tvůrci zdůrazňují, že jde spíše o řešení pro profesionály a slouží k velkoplošnému prodeji.

  Integrace se sklady a velkoobchody umožňuje prodávat v B2B modelu a efektivní systém umožňuje vyřídit až tisíc objednávek denně. A jak si tato platforma vede z hlediska SEO? Podporují všechny tyto pokročilé funkce pozicování IdoSell? Jak nastartovat proces zvyšování viditelnosti obchodu vytvořeného v tomto systému?

  Kde začít s pozicováním IdoSell?

  Proces SEO webů vytvořených na platformě IdoSell je nejlepší zahájit SEO a UX auditem. SEO audit vám umožní zkontrolovat, do jaké míry web reaguje na požadavky vyhledávače a co lze udělat pro zlepšení jeho pozice ve výsledcích vyhledávání. Je však třeba pamatovat na to, že vysoká pozice v žebříčku moc nenadělá, pokud se návštěvnost nepromítne do konverze, tedy akcí prováděných uživateli. Zejména v internetovém obchodě, kde je zdrojem zisku konverze v podobě nákupu produktů.

  Aby pozicování IdoSell nejen získalo návštěvnost v obchodě, ale také povzbudilo uživatele k dalším akcím, vyplatí se provést audit UX, tedy analýzu webu z hlediska uživatelské zkušenosti. Z auditů provedených specialistou budou zpracovány reporty, které popíší případné chyby na webu a možné způsoby jejich odstranění. Tyto dva dokumenty by měly být základem pro plánování správné strategie zvyšování viditelnosti.

  Vyžaduje pozicování IdoSell specializované znalosti?

  IdoSell je software typu SaaS, ale v tomto případě se tvůrci rozhodli použít inovativní řešení a umožnit zákazníkům zasahovat do zdrojového kódu. V důsledku toho mají majitelé obchodů větší možnosti, pokud jde o umístění. Platforma navíc automaticky upravuje některé prvky obchodu, aby byl přátelský pro vyhledávače. Základní SEO aktivity však na vysoké umístění nestačí a optimalizace stránek s tímto systémem je poměrně komplikovaná. Nezkušený člověk bez odborných znalostí bude mít tedy pravděpodobně problém se správným přizpůsobením obchodu algoritmům vyhledávačů.

  Kdo by měl umístit obchod na platformu IdoSell?

  Bez ohledu na velikost prodejny, typ prodávaných produktů nebo charakteristiku cílové skupiny je pozicování webu vždy nutností. Bez něj není možné získávat zákazníky a generovat zisky. Pokud plánujete na této platformě vytvořit vlastní obchod, musíte se připravit na poměrně komplikovaný proces optimalizace.

  Pozicování shopGold

  Prodejní platforma shopGold je CMS, který je nutné nainstalovat na váš vlastní server. Zákazník neplatí měsíční předplatné, jako je tomu u softwaru SaaS. Chcete-li používat shopGold, musíte hned na začátku zaplatit jednorázový poplatek za licenci k používání obchodu. K poplatkům však budete muset přidat předplatné za hosting. ShopGold si každým rokem získává stále větší oblibu mezi polskými podnikateli působícími v odvětví e-commerce. Je to dáno především tím, že platforma je dobře připravena na SEO optimalizaci. A jak vypadá shopGold pozicování a pro koho je tento CMS určen?

  Obchod na shopGold – pro koho je určen?

  Obchod je spravován přes administrační panel, který je snadno ovladatelný a intuitivní. K provádění změn, správě produktů a vyřizování objednávek nepotřebujete mít specializované znalosti IT nebo programování. Proto je shopGold řešením pro zkušené i začátečníky. Intuitivní ovládání je jedním z důvodů, proč si platforma získává stále větší oblibu.

  Pro jaké obchody je tento systém určen? Její tvůrci neomezili podnikatelům počet prodávaných produktů. Systém navíc nabízí mnoho funkcí, které usnadňují zákaznický servis a obecnou správu prodejny. Na první pohled jej tedy mohou používat malé i velké prodejny, výrobci však zdůrazňují, že jde o řešení určené pro středně velké prodejny.

  Jak vypadá pozice shopGold?

  Pozicování, stejně jako správa prodejny, není příliš složité a mnoho činností se provádí intuitivně. Platforma je rozhodně přátelská pro vyhledávače a podporuje implementaci mnoha SEO aktivit. Mezi největší plusy patří takové aspekty jako:

  • možnost zavedení přátelských URL a optimálních metadat;
  • možnost integrace s nástrojem Google Analytics;
  • snadná implementace strukturovaných dat;
  • správně optimalizovaný zdrojový kód na začátku (přátelský Search Engine Optimization).

  Jak by měl proces polohování probíhat? Po auditech a analýze aktivit konkurence byste měli robotům vyhledávačů v první řadě usnadnit indexování. Jen díky tomu se bude moci obchod zobrazit ve vyhledávači. Jak toho můžeme dosáhnout? Nejprve si vygenerujte mapu stránek (což vám systém shopGold umožňuje automaticky), postarejte se o přátelské URL a optimalizujte roboty.

  Jak dlouho trvá pozicování obchodu na shopGold?

  Umístění ShopGold je poměrně snadné, ale jak dlouho bude celý proces trvat, závisí především na velikosti obchodu. Rozsáhlý web se širokým sortimentem je náročnější na optimalizaci, takže efektivní umístění webu bude trvat déle. Je však nutné rozlišovat mezi dobou trvání optimalizačních prací a dobou prvních efektů. V druhém případě jsou důležité mimo jiné: aktivity konkurentů, věk a historie domény a aktualizace Google. Průměrná čekací doba na první změny je několik měsíců.

  Pozicování Ebexo

  Plánujete založení vlastního internetového obchodu a rozhodli jste se využít platformu Ebexo? Musíte vědět, jak v tomto případě vypadá pozicování stránek. Jedná se o software pracující v modelu SaaS. Toto řešení je spojeno s určitými omezeními v úpravě kódu, ale většinu základních optimalizačních činností lze provádět z administračního panelu. Platforma Ebexo také umožňuje upravovat šablony a přizpůsobovat vzhled obchodu vlastním potřebám, respektive potřebám zákazníků. Pamatujte, že chcete-li převést provoz na konverzi, musíte zvolit řešení, která uspokojí vaše odběratelé.

  Pozicování Ebexo on-site

  On-site SEO jsou všechny činnosti, které jsou prováděny v rámci webu. Jejich hlavním cílem je optimalizace podstránek pro vyhledávač. Google určuje pořadí výsledků vyhledávání na základě několika stovek faktorů, ale ne všechny jsou známé. Je však známo, že pozici webu do značné míry ovlivňují takové aspekty, jako jsou:

  • optimalizované meta názvy a meta popisy podstránek;
  • přátelské adresy URL;
  • vhodná struktura záhlaví;
  • hodnotný obsah nasycený klíčovými slovy;
  • přesměrování;
  • vnitřní odkazy;
  • správně optimalizované grafické soubory.

  Tvůrci platformy Ebexo se postarali o to, aby majitelé internetových obchodů mohli mnohé z těchto činností provádět velmi jednoduchým způsobem. Z administračního panelu můžete snadno nastavit přesměrování, kanonické odkazy, správná metadata, přátelské adresy URL a také generovat mapu webu a soubor robots.

  Umístění Ebexo mimo pracoviště

  Chcete-li dostat web na vysokou pozici, vyžaduje to více než jen správnou optimalizaci. Umístění webových stránek Ebexo proto zahrnuje také činnosti off-site, tedy činnosti prováděné mimo webové stránky. Nejdůležitější z nich je linkbuilding, tedy získávání externích odkazů. To je jeden z nejdůležitějších faktorů hodnocení. Čím více webových stránek se zmiňuje o vašem obchodě, tím větší autoritu a důvěru má v očích vyhledávače. Podmínkou však je, že odkazy musí být hodnotné, tedy pocházet ze známých, důvěryhodných webů – nejlépe pokud se jedná o tematicky podobné stránky. Sponzorované články jsou nejoblíbenějším způsobem získávání externích odkazů.

  Proč se vyplatí umístit obchod na Ebexo?

  Efektivní umístění webu je nutností pro každý obchod vytvořený pomocí diskutovaného softwaru. Přizpůsobení webu požadavkům vyhledávače a také péče o další aktivity zvyšující jeho důvěryhodnost vám umožní získat náskok před konkurencí a vyšplhat se na přední místa ve výsledcích vyhledávání. Díky tomu si potenciální zákazníci vyberou váš obchod, a to se promítne do uspokojivých prodejních výsledků. Strategie pozicování je velmi důležitá, bez ní nebude váš obchod pro většinu potenciálních zákazníků existovat.

  Pozicování Sky-Shop

  Provozujete obchod vytvořený na platformě Sky-Shop, ale nejste spokojeni s návštěvností, potažmo s prodejními výsledky? Pokud váš obchod nikdo nenavštíví, je obtížné získat vysoký počet transakcí a dobré zisky. Abyste získali zákazníky a zvýšili prodeje, musíte si zajistit viditelnost ve vyhledávači, protože právě odtud pochází největší návštěvnost internetových obchodů. Při hledání produktů se spotřebitelé obracejí na Google pomocí konkrétních klíčových frází. Pokud chcete být úspěšní, váš web by se měl zobrazovat na slova, která používají potenciální příjemci. V tom vám pomůže vhodné pozicování webových stránek Sky-Shop.

  Pozicování stránek na Sky-Shopu – proč je tak důležité?

  Tvůrci Nabídky vybavili svůj software mnoha zajímavými funkcemi, které umožňují efektivní řízení prodejny a kvalitní zákaznický servis. Díky tomuto systému můžete vytvořit opravdu atraktivní obchod. Stačí to k úspěšnému získání zákazníků? Bohužel ne. Profesionální vzhled webu ani nejlepší produkty na trhu nepomohou, pokud potenciální zákazníci o existenci vašeho obchodu nebudou vědět.
  Abyste byli známí, musíte být viditelní na internetu. Optimalizace pro vyhledávače je jedním z nejlevnějších a nejúčinnějších způsobů, jak oslovit své zákazníky – nebo spíše přimět je, aby přišli k Vám. Měli byste vědět, že pro mnoho uživatelů končí výsledky vyhledávání na první stránce, což znamená, že prvních deset webů má největší šanci na úspěch.

  Umístění obchodu na Sky-Shop – jaké možnosti systém nabízí?

  Sky-Shop je platforma v modelu SaaS, která vytváří určitá omezení z hlediska optimalizace webu. Softwaroví vývojáři však nenechají podnikatelé jen tak. Pozicování Sky-Shop je podporováno několika zajímavými funkcemi:

  • schopnost měnit meta tagy – správně optimalizované meta názvy a meta popisy mají velký význam v procesu zvyšování viditelnosti a získávání návštěvnosti. Platforma umožňuje libovolné úpravy těchto prvků;
  • vygenerování mapy webu a přidání souboru robots – mapa webu a soubor robots jsou nezbytné pro roboty vyhledávačů, aby našli stránky na webu a přidali ho do zdrojů vyhledávače. Mapa stránek je zvláště důležitá pro vysoce rozvinuté webové stránky;
  • automatické přesměrování 301 – občas se stane, že sortiment v internetovém obchodě končí nebo je stažen z prodeje. V takové situaci přestane správně fungovat podstránka daného produktu a uživatelé uvidí chybu – není dobře vnímána zákazníky ani vyhledávačem. Proto má smysl nastavit automatická přesměrování;
  • možnost vytvořit a provozovat blog – obsah je neodmyslitelným prvkem pozicování. Čím hodnotnější obsah v obchodě, tím lépe vypadá v očích vyhledávače. Články na blogu podporují pozicování webových stránek, ale také pomáhají dosáhnout image cílů společnosti. Této možnosti se vyplatí využít.

  Pozicování internetového obchodu - Magento

  Seznam nejoblíbenějších platforem e-commerce se může každý rok mírně měnit, ale Magento je mezi lídry velmi běžné. Tento software je dostupný ve třech verzích: zdarma (otevřený zdroj), placený a placený a hostovaný na serverech Magento. Rozhodně nejčastěji používaná je první verze, což je zdarma open source software, který umožňuje libovolně upravovat skript. Magento dává podnikatelům téměř neomezené možnosti rozšíření obchodu a také umožňuje integraci s mnoha subjekty, systémy a nástroji důležitými v odvětví e-commerce. Z tohoto důvodu se jedná o řešení určené spíše pro střední a velké e-shopy. A jak Magento pozicování vypadá?

  Magento pozicování – užitečné funkce

  Magento je platforma, která nabízí mnoho pokročilých funkcí a rozšíření, což je samozřejmě výhoda pro velké profesionální obchody. Pokročilé funkce a četné doplňky však ztěžují správu obchodu začátečníkům. Pro efektivní provoz e-shopu je nutný server s dobrými parametry. Z tohoto důvodu je v některých případech nutná pomoc vývojáře, což platí i pro Magento.
  Přestože je platforma SEO friendly, základní optimalizační činnosti nestačí k získání vysoké pozice, zejména v konkurenčním odvětví. Zavádění změn do kódu však vyžaduje odborné znalosti.
  Funkce Magento užitečné při pozicování

  • Možnost optimalizace souboru robots a vytvoření mapy webu;
  • schopnost generovat přátelské adresy URL;
  • možnost technické optimalizace metadat;
  • responzivní design.

  Jak vybrat klíčová slova?

  Důležitou součástí Magento pozicování je výběr klíčových slov, pro která bude e-shop viditelný. Umožňují uživatelům dostat se do vašeho obchodu a vašich produktů. Jaké byste si měli vybrat, abyste zvýšili návštěvnost a přilákali zákazníky, kteří jsou odhodláni nakoupit? Nejprve byste měli analyzovat online aktivity uživatelů a zkontrolovat, jak hledají konkrétní produkty. Pomohou vám s tím speciální programy nebo nástroje jako Google AdWords Keyword Planner nebo Answer the Public.

  Long tail fráze se budou dobře hodit pro umístění webu. Skládají se z pár slov a prozrazují záměr uživatele, kupř. pánská kšiltovka adidas. Pokud uživatel zadá takovou frázi do vyhledávače, s největší pravděpodobností se již rozhodl a chce si kšiltovku koupit. Díky long tail frázím oslovíte lidi až na samém konci nákupní cesty.

  Magento pozicování – co si musíte pamatovat?

  V případě Magento pozicování, ale i jakéhokoli jiného obchodu, nelze zapomenout na implementaci SSL certifikátu. Jedná se o síťový protokol, který zajišťuje bezpečnost přenosu dat. Proč je to v případě e-commerce tak důležité? Během nákupu zákazníci poskytují své osobní údaje a provádějí platby. Pokud se nebudou cítit bezpečně, pravděpodobně nákupy vzdají. Vyhledávač Google navíc hledí i na bezpečnost webů a spíše nechce propagovat ty, které to uživatelům neposkytují.

  Pozicování stránek na OpenCart

  OpenCart je další Open Source software, který můžete používat zdarma. Vzhledem k možnosti rozšíření platformy se jedná o řešení pro malé, střední i velké e-shopy. Přestože se tato platforma v mnoha ohledech liší od ostatních, nic se nemění, pokud jde o zvýšení viditelnosti ve vyhledávači. Jedná se o CMS určený k vytváření a správě internetového obchodu a každý internetový obchod musí být optimalizován pro SEO. Umístění vašich stránek na OpenCart je proto nezbytné, pokud provozujete internetový obchod na této platformě a nechcete zůstat daleko za konkurencí.

  Je OpenCart SEO obtížné?

  Některé platformy elektronického obchodování byly optimalizovány z hlediska SEO, takže výrazně podporují základní optimalizační činnosti. Díky tomu zvládnou základní činnosti související s pozicováním i nezkušení lidé. Jak to vypadá v případě OpenCart? Bohužel, ačkoliv tvůrci ujišťují, že systém je SEO přátelský, realita je trochu jiná. V úvodním balíčku je několik málo funkcí, které vám pomohou provést základní kroky optimalizace.
  Pro provádění komplexního SEO na OpenCart je nutné nainstalovat mnoho dalších rozšíření a modulů. Z tohoto důvodu může být celý proces zvyšování viditelnosti pro člověka bez znalosti programování příliš obtížný.

  OpenCart pozicování a obsahový marketing

  Kromě technické optimalizace a off-site aktivit má klíčový význam obsah na webu, tedy v internetovém obchodě. Aktivity z okruhu content marketingu mohou podporovat umístění OpenCart mnoha různými způsoby. Za prvé, popisy produktů, kategorie nebo příspěvky na blogu jsou místa pro klíčová slova – čím více obsahu, tím více frází budete moci použít. Do textů na webu navíc můžete zahrnout interní odkazy, což je důležitý prvek SEO aktivit.
  Nezapomeňte také na vyhledávač Google nebo rozsáhlé a neustále aktualizované webové stránky. A není lepší způsob, jak web neustále rozšiřovat, než obsahový marketing v podobě firemního blogu. Aby byl obsah v internetovém obchodě efektivní a pomáhal při pozicování, musí být pro uživatele hodnotný, dobře naformátovaný (nadpisy, odstavce, zvýraznění) a bez chyb. Pamatujte také, že příliš mnoho klíčových frází může být kontraproduktivní.

  OpenCart pozicování – vyberte si dobrou agenturu

  Vzhledem k tomu, že zvýšení viditelnosti obchodu vytvořeného na platformě OpenCart může být pro začátečníky problematické, je lepší jej zadat profesionální SEO agentuře. Pokud se rozhodnete spolupracovat, měli byste si výběr společnosti dobře rozmyslet. Sledujte názory ostatních a prohlédněte si také portfolio vybrané agentury. Nejlepší bude, když se o váš obchod bude starat firma, která má zkušenosti s pozicováním webů vytvořených pomocí systému OpenCart.

  Pozicování internetových obchodů - GOshop

  GOshop je hotové řešení pro podnikatele, kteří chtějí působit v odvětví e-commerce. Po zaplacení jednorázové platby získáte hotové řešení. Vlastně s původní verzí můžete začít prodávat a spravovat svůj obchod, ale není problém si vzhled a funkce přizpůsobit svým potřebám. GOshop umožňuje upravovat grafický design obchodu, přidávat moduly, pluginy a upravovat obchod z hlediska potřeb cílové skupiny. To vše má velký význam pro úspěch v odvětví e-commerce, ale pro podnikatele je nejzajímavější umístění webů na GOshop. Jak si v tomto ohledu stojí software?

  Podporuje GOshop SEO?

  V současné době je většina CMS vytvářena s ohledem na požadavky vyhledávačů. GOshop, přestože byl vytvořen před více než deseti lety, dokonale vyhovuje požadavkům Google a nelze popřít, že podporuje proces zvyšování viditelnosti. Základní verze platformy umožňuje:

  • automaticky generovat přátelské adresy URL – jsou důležité pro vyhledávací roboty, ale také pro uživatele;
  • generovat mapu webu automaticky – v případě tak rozsáhlých webů, jako jsou internetové obchody, je mapa webu nutností. Je to soubor, který obsahuje seznam všech adres URL v doméně. Díky němu můžete zlepšit indexaci celého webu a nově se objevujících podstránek;
  • snadno připojit SSL certifikát – je nutností pro všechny webové stránky, kde uživatelé poskytují svá data a provádějí platby.

  To jsou jen některé z funkcí podporujících umístění webu GOshop. V základní verzi platformy jich je mnohem více, ale je možné si stáhnout i doplňkové moduly, které ještě více usnadní realizaci SEO aktivit.

  Vyplatí se umístit obchod na GOshop?

  Máte obchod vytvořený na platformě GOshop a počítáte s velkým počtem zákazníků a vysokými zisky? Optimalizace a další činnosti spojené s pozicováním jsou nutností. Vaši potenciální zákazníci hledají ve vyhledávači produkty, které je zajímají. Pokud tam nejste, máte mizivou šanci získat zákazníky jinde. Umístění webu vám umožní vystoupit z davu, zvýšit návštěvnost webu, zlepšit konverzní poměr a dosáhnout vašich cílů v oblasti image – obchody, které se zobrazují na vysokých pozicích, se těší většímu uznání a lepší pověsti.

  Pozicování GOshop – výzvy

  Pozicování webových stránek a zejména základní optimalizační činnosti by neměly být problémem ani pro začátečníky. Je však důležité si uvědomit, že zvýšení viditelnosti je vícesložkový proces. Aby bylo možné jej provést komplexně, je většinou nutné upravit zdrojový kód. V případě GOshopu je to docela problém, protože ke skriptu mají přístup pouze vývojáři softwaru.

  Pozicování SOTE

  SOTE je platforma, která se na trhu objevila před mnoha lety. Dlouhou dobu se držela na špičce nejvyhledávanějších redakčních systémů v Polsku, ale se vznikem nových platforem jeho obliba mírně poklesla. Jedná se o software dostupný v modelu SaaS nebo pod licencí, díky kterému si můžete platformu nainstalovat na svůj vlastní server. V prvním případě podnikatelé nemají přístup ke zdrojovému kódu. Jaké jsou největší výhody a nevýhody tohoto systému? Jak vypadá umístění webu na této platformě?

  Největší výhody SOTE

  Chcete si založit vlastní internetový obchod, ale nevíte, zda je platforma SOTE dobrým řešením? Žádný problém, vývojáři vám poskytnou 14denní bezplatnou zkušební dobu, během níž mohou zkontrolovat, zda systém splňuje vaše potřeby. To je obrovská výhoda, protože po zakoupení softwaru ve většině případů nelze zrušit předplatné. Mezi další výhody patří technická podpora v polštině, široký výběr grafických šablon a atraktivní vzhled obchodu. Software však neumožňuje velké úpravy dostupných šablon ani nenabízí široké možnosti vývoje. Proto je to spíše dobrá volba pro začátečníky nebo malé obchody, které potřebují jednoduché a rychlé řešení.

  Největší nevýhoda SOTE

  Největší nevýhodou je obtížnost pozicování SOTE. Bohužel platforma není příliš dobře přizpůsobena vyhledávači. Přestože vývojáři softwaru nabízejí několik funkcí pro usnadnění implementace základních optimalizačních činností, to rozhodně nestačí. Zvýšení viditelnosti obchodu vytvořeného pomocí tohoto CMS není jednoduché ani příjemné. Obvykle to vyžaduje hodně práce, abyste viděli výsledky.

  Jak umístit SOTE?

  Pozicování webových stránek na SOTE se příliš neliší od umístění jiných obchodů. Požadavky Google jsou stejné bez ohledu na to, na jaké platformě je váš obchod. Počítá se hlavně:

  • technická optimalizace,
  • hodnotný obsah,
  • vhodné nasycení klíčovými slovy,
  • vnitřní a vnější odkazy,
  • přesměrování,
  • mapa webu a soubor robots.txt.

  Vyplatí se propojit váš obchod s nástroji, jako je Google Search Console nebo Google Analytics. Díky nim je možné sledovat statistiky návštěvnosti a také kontrolovat, zda realizované aktivity související s pozicováním webu jsou efektivní, případně zda strategie vyžaduje úpravu.

  Pozicování vizitek Google

  Výsledky organického vyhledávání nejsou jediným místem, kde můžete inzerovat svou firmu a přilákat zákazníky. Google nabízí podnikatelům mnohem více možností. Kromě přirozených výsledků můžete zvýšit svou viditelnost v sekci sponzorovaných odkazů, v reklamní síti Google (na partnerských webech, YouTube a Gmail) a na Mapách Google. Posledně jmenované řešení bude užitečné zejména pro místní podniky, které získávají zákazníky pouze z určité oblasti. Co je umístění vizitek Google?

  Co je to vizitka na Googlu a kdo by ji měl používat?

  Vizitka Google je virtuální firemní profil, který obsahuje nejdůležitější informace o firmě. Správně vytvořená a optimalizovaná se zobrazuje ve vyhledávací síti pod sponzorovanými odkazy a nad přirozenými výsledky. Tato funkce je dostupná pouze pro firmy s fyzickou polohou – vizitky nejsou dostupné pro odvětví elektronického obchodování. Pro místní společnosti je to však naprostý základ. Jak vytvořit virtuální firemní profil? Je to možné z úrovně administračního panelu v nástroji Moje firma na Googlu. Proto prvním krokem je vytvoření účtu Google. Systém vás provede dalšími kroky. Vytváření a optimalizace Google Listings nejsou příliš složité.
  Zdroj: google.com – fráze – cukrárna Gdańsk

  Jak Google hodnotí vizitky?

  Na úvodní stránce jsou zobrazeny pouze tři vizitky. Co rozhoduje o tom, kdo bude v první trojici a kdo na dalších pozicích? Google říká, že pořadí výsledků v Mapách Google je ovlivněno aspekty, jako jsou:

  • vzdálenost uživatele od sídla společnosti;
  • rozpoznatelnost webových stránek společnosti na webu;
  • relevance na základě klíčových slov.

  Pozorování mnoha specialistů na online viditelnost však ukazují, že tomu tak vždy není. Přesný mechanismus určování pořadí není zcela znám, ale jedna věc je jistá: nedílnou součástí procesu umisťování vizitek Google je péče o jejich kvalitu.

  Jak umístit vizitky Google?

  A jak zajistit kvalitu vizitky v Google Maps? Nejprve pečlivě vyplňte všechny údaje. Čím více dat vizitka obsahuje, tím větší je šance na vysoké hodnocení. Důležité jsou všechny základní údaje o společnosti (jméno, kontaktní údaje, druh činnosti atd.) a také popis nabídky. Názory uživatelů jsou také klíčové pro vizitky Google, takže stojí za to povzbudit vaše zákazníky, aby zanechali komentář nebo přidali hodnocení.

  Vyberte si profesionalitu a kontaktujte nás!

  Optimalizace pro vyhledávače je v dnešní době povinnou záležitostí nejen pro online obchody. Každá společnost by měla prezentovat svou vizitku online, protože právě zde spotřebitelé hledají, když chtějí využít službu nebo koupit produkt. Nechcete nebo neumíte umístit svůj web sami? Nic není ztraceno. Se správnou pomocí zlepšíte viditelnost ve výsledcích organického vyhledávání a získáte hodnotnou návštěvnost, která se promítne do konverze. Kontaktujte nás a důvěřujte zkušeným odborníkům, kteří již řadu let realizují SEO aktivity, sledují trendy na trhu a změny požadavků na vyhledávače.

  Vyberte si profesionalitu a zkušenosti. Vyberte skupinu iCEA.

  Proč se nám vyplatí věřit?

  Skupina iCEA je SEO agentura, která působí na trhu a v oblasti pozicování již od roku 2007. Od začátku naší činnosti pečlivě sledujeme SEO prostředí a mechanismy algoritmů Google. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni vytvořit efektivní strategii pro jakýkoli typ webu bez ohledu na obor. Každý projekt začínáme profesionálním SEO auditem pomocí nástrojů jako Ahrefs, Google Search Console nebo Google Analytics. Při plánování strategie zohledňujeme individuální potřeby klienta, ale i cíle, kterých chce dosáhnout. Našim zákazníkům chceme zaručit nejvyšší kvalitu služeb, proto se neustále rozvíjíme a v naší radě jsou pouze zkušení specialisté s profesionálními, aktuálními znalostmi.

  Co získáte spoluprací s námi?

  S využitím odborných znalostí, zkušeností a profesionálních nástrojů naplánujeme a zahájíme efektivní strategii pozicování. Zabýváme se webovými stránkami, e-commerce platformami a dalšími typy webů. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Před realizací jakýchkoli aktivit se snažíme poznat specifika oboru, cílovou skupinu a očekávané výsledky. Pomáháme zvýšit vaši

  OHODNOŤTE TEXT
  Průměrné hodnocení 5/5 - Počet hodnocení: 58
  OBJEDNEJTE SI ZDARMA SEO AUDIT

   Odesílání

   Začni

   od SEO konzultace
   zdarma

   Investujte do podrobné SEO konzultace a zjistěte více o výkonu vašeho internetového obchodu. Uděláme pro vás komplexní analýzu, díky které získáte jasnou představu o tom, co je potřeba zlepšit.

   • I Náš SEO expert vás bude kontaktovat telefonicky.
   • II Domluvíme si bezplatnou konzultaci v čase, který vám vyhovuje.
   • III SEO konzultant provede audit vašeho webu a poskytne vám strategická doporučení, která zlepší výkon vašeho internetového obchodu.
   • IV Obdržíte podrobnou SEO zprávu zohledňující řadu důležitých faktorů hodnocení Google.

   Thank you
   for your contact.

   Let’s start growing
   your traffic

   Go back to the home page